Nagroda Wielkanocna

 Data publikacji: 17/03/2021

Dobre wiadomości z negocjacji płacowych...

W Enea SA kontynuowano rozmowy płacowe.

Strony porozumiały się w sprawie nagrody Wielkanocnej. Wypłata nastąpi "bez zbędnej zwłoki" (prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu), a jej wysokość będzie jednakowa we wszystkich spółkach Grupy.

Na prośbę Prezesa Pawła Szczeszka negocjacje dotyczących podwyżek płac zasadniczych, a więc uzgodnienie zasad polityki płacowej Spółki w 2021 r, mają być podjęte po zamknięciu pierwszego kwartału. Uzgodniono, że kolejna tura negocjacji odbędzie się w drugim tygodniu po Świętach Wielkanocnych. Na tym zakończono ten etap negocjacji. Strona społeczna liczy, że w kwietniu uda się uzgodnić kompromisowe rozwiązanie.

Korzystając z okazji spotkania z Zarządem najważniejszej Spółki GK Enea, strona społeczna poruszyła też inne tematy:

1. Plany ministerstwa w stosunku do GK Enea w świetle Transformacja Energetyczna.

Prezes Szczeszek poinformował, że Zarządy wszystkich Grup Energetycznych w dalszym ciągu czekają na decyzje właściciela. Kierunki zmian zawartych w Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP 2040) wzbudzają wiele emocji i kontrowersji. Zdaniem strony społecznej kierunek wygaszania energetyki opartej na węglu zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Bezkrytyczne przyjmowanie decyzji urzędników Unii Europejskiej prędzej czy później skończy się blackoutem. Przykłady mamy już w Szwecji i Niemczech gdzie w lutym tego roku zabrakło energii z OZE i w celu ratowania systemów energetycznych ratowano się „czarną energią”. Energia z OZE jest zdecydowanie droższa, czego przykład mamy w tym roku - wzrost cen energii o około 10 %, a w latach następnych zapowiadane są kolejne . Odbije się to na budżetach domowych Polaków i całej gospodarce. Trzeba o tym głośno mówić i informować o tym opinię publiczną, której podawany jest jednostronny przekaz o zaletach energii pochodzącej z OZE. Bardzo negatywnie strona związkowa ocenia dialog w sektorze energetycznym prowadzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). Rozmowy prowadzone są praktycznie tylko z branżą wydobywczą, a pewne jest, że skutki społeczne dotkną nie tylko górników. Strona społeczna poprosiła Zarząd o przekazanie tych uwag do MSP.

2. Zasady wynagradzania kadry zrządzającej niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), co potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, zakończona w 2019 r. PIP wystąpiła wówczas o usunięcie nieprawidłowości, jednak do dziś nie przywrócono stanu zgodnego z prawem. Zarząd  oznajmił, że rozważane jest zaproponowanie osobom zatrudnianym niezgodnie z zasadami zawartymi w ZUZP  przejście na kontrakty, ale decyzje jeszcze nie zapadły.