Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 2
NSZZ "Solidarność" ENEA Poznań

Obrady Komisji Podzakładowej

Data publikacji: 17/09/2019

Pierwsze po wakacjach obrady Komisji Podzakładowej nr 2 odbyły się w siedzibie Regionu Wielkopolska „Solidarności” przy ul. Metalowej w Poznaniu.


Posiedzenie Komisji Krajowej

Data publikacji: 30/08/2019

W Gdańsku, 29-30 sierpnia odbyło sie posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”


Spotkanie w Enea Operator

Data publikacji: 27/08/2019

W siedzibie spółki w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników z Zarządem w Enea Operator.


Zaproszenie na uroczystości

Data publikacji: 26/08/2019

Zapraszamy do wspólnego świętowania 39 rocznicy „Solidarności”.


Ubezpieczenie dla naszych emerytów

Data publikacji: 21/08/2019

Nasza Organizacja Związkowa przystąpiła do grupowego ubezpieczenia na życie dla członków, którzy przechodzą na emeryturę lub rentę.


Koniec sporu w Pomiarach

Data publikacji: 25/07/2019

Enea Pomiary są ostatnią spółką Grupy, w której osiągnięto porozumienie.


Pomiary też bez porozumienia

Data publikacji: 17/07/2019

Porozumienie w sprawach płacowych nie zostało także osiągnięte w Enea Pomiary.


Spór w Enea Centrum trwa

Data publikacji: 12/07/2019

Kontynuowane są mediacje w sporze zbiorowym istniejącym w Enea Centrum.


Uwaga! Wycieczka

Data publikacji: 10/07/2019

Możliwe zorganizowanie wycieczki do Sri Lanki! Sondaż przedumowny.


Enea Serwis z porozumieniem

Data publikacji: 10/07/2019

Także w Enea Serwis doszło do zawarcia porozumienia w sprawie polityki płacowej.