XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

 Data publikacji: 10/09/2020

Zarząd Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zapraszają do udziału w XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, pod hasłem “Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją”, w dniach 19 i 20 września 2020 r.