Wybory w Enea Serwis

 Data publikacji: 22/05/2020

Sytuacja pandemiczna spowodowała przesuniecie terminu wyborów w Enea Serwis. Pierwotnie miały odbyć się one 18.03.2020 r. Ostatecznie 20.05.2020 r. Pracownicy Spółki wybierali swoich przedstawicieli w wyborach na członka Zarządu i członka (2) Rady Nadzorczej Enea Serwis.

Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania - 619, w wyborach wzięło udział 462 Pracowników, tj. 74,64 %.

Wybory do Zarządu:

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:

1. Bogusławski Piotr - 268

2. Jędrzejczak Krzysztof - 171

Wymaganą większość, ponad 50 % ważnych głosów uzyskał Piotr Bogusławski i tym samym został wybrany do Zarządu Enea Serwis.


Wybory do Rady Nadzorczej:

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. Berlik Krzysztof - 108

2. Dąbrowska Renata - 89

3. Jakubowski Jacek - 168

4. Kotowicz Łukasz - 40

5. Pertkiewicz Izabela - 71

6. Straszewska Katarzyna - 54

7. Witucki Maciej - 141

Żadna z w/w osób nie uzyskała wymaganej większości ponad 50 % ważnych głosów.

Do drugiej tury, która odbędzie się 02.06.2020 r. zakwalifikowali się:

1. Jakubowski Jacek

2. Witucki Maciej

3. Berlik Krzysztof