Wsparcie dla kandydatów na członka Zarządu i Rady Nadzorczej Enea Serwis

 Data publikacji: 20/05/2020

W dniu dzisiejszym, tj. 20.05.2020 r., odbędą się wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej i Zarządu Enea Serwis. NSZZ "Solidarność" rekomenduje w tych wyborach Piotra Bogusławskiego do Zarządu oraz Macieja Wituckiego i Łukasza Kotowicza do Rady Nadzorczej.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak cennym jest uprawnienie, dzięki któremu za pośrednictwem swojego przedstawiciela w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej, załoga spółki ma możliwość współdecydowania o jej bieżącej działalności i strategicznych kierunkach rozwoju oraz sprawowania nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności firmy.

Ogłoszenie stanu epidemii oraz dalsze obostrzenia związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 stanowią sytuacje nadzwyczajną i dotychczas niespotykaną. Utrudniła ona, a właściwie wręcz uniemożliwiła przeprowadzeni kampanii wyborczej, w której nasi kandydaci mogliby zaprezentować się.  Wobec powyższych okoliczności musimy Was prosić o zaufanie, że jako organizacja wskazaliśmy właściwych kandydatów.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich pracowników Enea Serwis o udział w wyborach i poparcie naszych kandydatów w walce o stabilne i bezpieczne miejsce pracy. 

 

Robert Jusis