Wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarnośc"

 Data publikacji: 23/04/2021

W dniu 21.04.2021 r. odbyła się kolejna wideokonferencja Prezydium KSE. W spotkaniu wzięli udział również: Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik oraz przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.

Podczas spotkania ustalono zasady procedowania Zespołu negocjacyjnego do PUZP, a przede wszystkim zasady współpracy naszych Sekcji, aby stanowisko prezentowane podczas negocjacji było stanowiskiem NSZZ "Solidarność".
Ponadto omówiono stopień zaawansowania prac Strony Rządowej w proces transformacji branży energetycznej oraz konieczność, możliwości i skuteczność sposobu zabezpieczenia praw pracowniczych w procesach transformacji branży energetycznej.
Przenalizowano bieżącą sytuację w Grupach PGE i Tauron, w związku z prowadzonymi akcjami protestacyjno strajkowymi.
Przygotowano projekt Regulaminu prowadzenia negocjacji przez Stronę Społeczną negocjującą PUZP.
Ustalono, że należy wystosować pismo wzywające poszczególnych Pracodawców do przystąpienia do Związku Pracodawców Energetyki.