W temacie konsolidacji energetyki...

 Data publikacji: 29/07/2020

Według nieoficjalnych informacji, Rząd planuje połączenie PGE z Tauronem i grupą Enea. W świetle ostatnich działań Ministerstwa Aktywów Państwowych, taka konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem. Rząd ma rozważać połączenie spółek: PGE, Tauron i Enea, z których zostaną najpierw wyłączone elektrownie węglowe.

Z połączenia odchudzonych firm powstanie wielka spółka dystrybucyjna z segmentem wytwarzania OZE. Elektrownie węglowe mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która stanie się największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce.
O możliwej konsolidacji PGE, Tauronu i Enei poinformowała Polityka Insight. Wcześniej ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), która będzie stopniowo przejmować od grup energetycznych elektrownie węglowe. NABE ma powstać jeszcze w 2020 r., na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK).
Już w czerwcu 2020 r. Minister Jacek Sasin oficjalnie poinformował, że Rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych z grup energetycznych do osobnego podmiotu. Prace nad tworzeniem tej koncepcji mogą potrwać kilka miesięcy. Jak tłumaczył J. Sasin, "wydaje się, że to dobry pomysł, aby budować dwie nogi energetyki - z jednej strony, opartą o odnawialne źródła energii, a z drugiej strony - o aktywa węglowe, które będą jeszcze funkcjonować przez co najmniej 2-3 dekady".
Po wydzieleniu aktywów węglowych z Taurona i Enei zostałaby tylko dystrybucja i sprzedaż energii oraz relatywnie niewielkie segmenty OZE. Po wydzieleniu aktywów węglowych mocno odchudzona będzie także PGE, z tą różnicą, że posiada ona więcej OZE i prowadzi prace nad budową morskich farm wiatrowych.
Połączenie odchudzonych firm będzie w praktyce stworzeniem wielkiej spółki dystrybucyjnej, obsługującej zdecydowaną większość Polski: Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator. Poza nową spółką będzie tylko Grupa Energa oraz Innogy w Warszawie.
Nowa spółka skupiająca aktywa węglowe, czyli NABE, stanie się największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce: w 2019 r. PGE odpowiadało za 41 % energii wprowadzonej do sieci, Enea 18 % a Tauron 8 %. Razem daje to 67 %. Oczywiście w tych trzech grupach część energii wyprodukowano w OZE i elektrociepłowniach, ale można założyć, że nowy podmiot będzie miał ponad 50 % wytwarzania energii w Polsce.

źródło: wnp.pl