Stanowisko Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej Enea ws. planów dekompozycji Grupy

 Data publikacji: 2/06/2020

Stanowisko Związków Zawodowych Grupy Enea jest wyrazem głębokiego zaniepokojenia brakiem konstruktywnych konsultacji ze Stroną Społeczną w zakresie planów restrukturyzacji polskiej energetyki. Tym bardziej, że pojawia się wiele spekulacji w przestrzeni publicznej o reorganizacji polegającej na oddzieleniu aktywów opartych na węglu od energetyki. Związki Zawodowe stanowczo sprzeciwiają się planom dekompozycji GK Enea poprzez pozbawienie jej jednostek wytwórczych oraz powiązanej z nimi, na dzień dzisiejszy najefektywniej zorganizowanej polskiej kopalni węgla kamiennego.