Stanowisko nr 1/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r.

 Data publikacji: 19/08/2020

Stanowisko nr 1/20 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z dnia 12.08.2020 r. w sprawie zagwarantowania funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego działających w strukturach przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo.