Spotkanie w MAP

 Data publikacji: 13/01/2022

W dniu 21.12.2021 r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Wiceministrem Piotrem Pyzikiem oraz Dyrektorem Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych Marcinem Izdebskim.
 
 
Tematyka obrad:
1. Omówiono treść porozumienia gwarantującego pracownikom Energetyki zabezpieczenie praw pracowniczych w procesie transformacji, którego projekt został wręczony Wiceministrowi Pyzikowi.
2. Ostateczne uzgodniono konieczność zawarcia umowy społecznej dla podmiotów energetycznych nie wchodzących do NABE.
3. Uzgodniono reaktywowanie zespołu roboczego ds. negocjacji sposobu i zasad przeprowadzania transformacji Energetyki. Ustalono termin posiedzenia tegoż zespołu na przełomie stycznia/lutego 2022 r., gdzie zaproszeni zostaną prezesi wszystkich grup energetycznych.
4. Omówiono problemy wynikające z konieczności prowadzenia dużych inwestycji, związanych z przyłączaniem OZE.
5. Przedstawiono problem luki pokoleniowej oraz oczekiwania pracowników odnośnie zmiany wynagrodzeń w branży energetycznej.
6. Ustalono, aby zmobilizować pracodawców Grup Energetycznych, by wszystkie spółki wchodzące w skład tych podmiotów stały się członkami Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. Jest to niezbędne, aby powrócić do rozpoczętych wiosną 2021 r. negocjacji PUZP dla branży energetycznej.