Spotkanie strony społecznej Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej ws. PUZP

 Data publikacji: 31/03/2021

W dniu 30.03.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej ZTBE. W posiedzeniu uczestniczyli upoważnieni do prac nad PUZP dla energetyki przez KSGiE przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki. 

Spotkanie odbyło się w przeddzień spotkania przedstawicieli strony społecznej ZTBE z przedstawicielami Związku Pracodawców Energetyki. Omówiono m.in.: strategię negocjacyjną strony społecznej, propozycje harmonogramu spotkań negocjacyjnych, składy negocjacyjne.