Spotkanie płacowe w Enei S.A.

 Data publikacji: 2/11/2021

W dniu 2 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie w Enei S.A., podczas którego przedstawiono treść porozumienia tożsamą z treścią porozumienia, jaka została zwarta w Enea Trading: zatem za 2021 r. - 200 zł, za 2022 r. - 200 zł, tym samym płaca zasadnicza wzrośnie o 400 zł od 1 stycznia 2022 r.
Sprawa ewentualnej nagrody jednorazowej ma być rozstrzygnięta w dniu jutrzejszym.