Spotkanie płacowe w Enei S.A.

 Data publikacji: 29/04/2021

W dniu 29 kwietnia br., w formie wideokonferencji odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei S.A. Prezes Szczeszek rozpoczął rozmowy od kwestii braku wyników za 1 kwartał oraz zagrożenia przekroczenia wskaźnika zadłużenia do EBITDA, który nie powinien przekroczyć 3. Po czym złożył propozycję jednorazowego świadczenia pieniężnego w/w 1000 zł, która ostatecznie nie została przyjęta.

Po burzliwej dyskusji w gronie Strony Społecznej, została wyrażona zgoda na przesunięcie negocjacji, lecz maksymalnie o tydzień. Termin kolejnego spotkania został ustalony na 7 maja br. Na kolejnym spotkaniu Strona Społeczna oczekuje ze strony Pracodawcy propozycji wzrostu płac w 2021 r.
Ponadto w sprawach różnych podjęto m.in. temat Strategii Grupy Kapitałowej, która zostanie zaprezentowana na przełomie maja i czerwca.