Spotkanie płacowe w Enei Logistyka

 Data publikacji: 25/03/2021

W dniu 25 marca br. odbyły się kolejne rozmowy płacowe w Enei Logistyka. Prezes Hinc stwierdził, że nie jest w stanie zaproponować żadnego wzrostu wynagrodzeń. Spółka na koniec ubiegłego roku zanotowała stratę. Jedyną możliwą propozycją jest wypłata 1000 zł brutto na etat na święta, płatne do 29 marca br. Strona związkowa zaakceptowała tą propozycję.

Rozprawiano również w kwestii ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Padła propozycja 27 zł, która nie uzyskała akceptacji Strony Społecznej. Postanowiono rozstrzygnąć tą sprawę w drodze dialogu i w trybie roboczym. Punktem odniesienia będą tu stawki stosowane w Enei Operator.