Spotkanie kwartalne w Enei Operator

 Data publikacji: 19/06/2020

W dniu 19.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się kolejne spotkanie  w Enei Operator Sp. z o.o. Na wstępie Prezes Zarządu Andrzej Kojro przywitał wszystkich członków Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich Katarzynę Jarzębińską oraz Stronę Społeczną. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Józef Aleszczyk omówił sytuację ekonomiczną spółki, która realizuje plan finansowy, zmniejszając swój plan inwestycyjny na 2020 r. Fundusz premiowy 1% zostanie rozdysponowany przede wszystkim pracownikom z pierwszej linii.

Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki Wojciech Drożdż oznajmił, że elektromobliność i innowacje funkcjonują bardzo dobrze. Stacje ładowania w poszczególnych obszarach są realizowane zgodnie z planem. Do końca roku Enea Logistyka będzie realizowała swoje zadania na dotychczasowych zasadach.

Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Michał Cebula omówił podległe mu obszary. Pracownicy PPN wrócili już do pracy stacjonarnej. Szkolenia PPN realizowane są na bieżąco. Środki dezynfekujące są dostępne w pełnym zakresie. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony sposób realizacji pomiaru temperatury dla wszystkich pracowników przychodzących do pracy i instrukcja dotycząca pracy stacjonarnej czyli zachowania odległości w pracy itp.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich Katarzyna Jarzębińska poinformowała, że od 15 czerwca stopniowo przywracana jest praca stacjonarna. Przeprowadzane są analizy, aby móc w części pracować zdalnie. Uruchomiono rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne. Do września ograniczono budżet szkoleń, lecz nie dotyczy to szkoleń niezbędnych do realizacji zadań EO. Nadal w trybie zdalnym pracują pracownicy, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie. Jedna osoba z Wolsztyna jest poddana kwarantannie, jedna osoba zakażona z Bydgoszczy.

Protokoły dodatkowe do ZUZP posiadają już niemal wszystkie podpisy.


Strona społeczna zaakceptowała wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej w stawkach 13 zł, 24 zł i 48 zł, jednakże z ta uwagą, że oczekujemy przyspieszenia spraw ze zmianami w ZUZP.