Spotkanie płacowe w Enei S.A.

 Data publikacji: 10/12/2021

W dniu 10.12.2021 r. odbyło się spotkanie płacowe w Enei S.A. w trybie on-line. Zarząd miał koncepcję by nagroda świąteczna została utrzymana na poziomie zeszłego roku, tj. 900 zł, jednak po uwzględnieniu inflacji, ustalono, że nagroda będzie wynosiła 1000 zł brutto. Taka też rekomendacja będzie dla wszystkich podmiotów w Grupie Kapitałowej Enea.

Ustalono także 15% wzrost Tabeli Płac.
Na spotkaniu pojawił się również się nowo powołany członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Lech Adam Żak (który był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator).