Rozmowy płacowe w Enei Operator

 Data publikacji: 25/03/2021

W dniu 25 marca br. odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei Operator.  Prezes Kojro oznajmił, że są Mu znane wytyczne dotyczące wysokości nagrody świątecznej, której wysokość ustalono na 1000 zł brutto. Dniem wypłaty określono 31 marca br.

Oczywiście Zarząd ma świadomość tego, że nie wyczerpuje to negocjacji płacowych w tym roku.
Następnie podjęto temat limitu skierowań do sanatorium. Powołując się na treść Uzgodnienia w sprawie limitu skierowań do sanatorium w 2021 r., z dnia 21.10.2020 r., Pracodawca zapoznał Stronę Społeczną z rozliczeniem rozdysponowanych skierowań wg stanu na dzień 23.03.2021 r. W związku z pandemią i znaczną liczbą niewykorzystanych miejsc we wszystkich obszarach, Strony uzgodniły, że rozliczenie skierowań nastąpi do 30.06.2021 r. Wówczas Strony uzgodnią dalsze rozdysponowanie niewykorzystanych skierowań.
Poruszono również temat zwiększonych obostrzeń w Enei Operator. Prezes Kojro i Dyrektor Jarzębińska poinformowali, że tam, gdzie to możliwe, będzie zalecana praca zdalna. Ponadto sztab nie zmodyfikował zasad odnośnie pracy, które już są dość obostrzone. Zostały wstrzymane wszystkie szkolenia. Chorują w tej chwil 73 osoby. W okresie przedświątecznym ze względu na święta i nasilającą się pandemię zostanie ograniczona ilość prac planowych.