Relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej

 Data publikacji: 5/06/2020

W dniach 04-05.06.2020 r., we Wrocławiu, w ramach Zespołu Trójstronnego odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej wyznaczonych do negocjacji PUZP. W trakcie posiedzenia przygotowano tekst projektu konstytucyjnego uzgodnienia pomiędzy stroną społeczną, a Rządem RP jako gwarant zachowania praw pracowniczych w przejściowym okresie, do czasu wynegocjowania i rejestracji PUZP dla energetyki. 

Następnie przystąpiono do prac nad ustaleniem, akceptowalnej przez wszystkie strony, wersji zmodyfikowanych zapisów PUZP.
Udało się na roboczo, przy wsparciu prawników, przeanalizować część główną PUZP, zebrać komentarze oraz wyszczególnić zapisy, które wymagają dodatkowych wyjaśnień, interpretacji czy doprecyzowania. Następne spotkanie ustalono na 29.06.2020 r.

Relacja: Robert Jusis