Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

 Data publikacji: 3/07/2020

W dniach 30.06-01.07.2020 r., po kilku miesiącach spotkań organizowanych w formie wideokonferencji, w Przesiece odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. Przedmiotem obrad były m.in.: pojawiające się coraz częściej informacje o planowanych różnych konfiguracjach Grup Energetycznych. Omówiono plany związane z budową elektrowni jądrowej. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Przeprowadzono wstępną analizę potencjalnych zagrożeń dla utrzymania miejsc pracy, jakie niesie ze sobą polityka Zielonego Ładu. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Klimatu.

Przedstawiono relację z drugiego spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w temacie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r., we Wrocławiu. Ustalono tam projekt porozumienia konstytucyjnego w sprawie utrzymania zapisów istniejących zakładowych układów zbiorowych pracy u pracodawców i został on przyjęty. W dalszej części prowadzono kolejny etap negocjacji zapisów PUZP, akceptowalnych przez wszystkich przedstawicieli Strony Społecznej.
Ponadto Prezydium KSE przygotowało pismo, które należy natychmiast wystosować do Ministerstwa Klimatu dot. pilnego spotkania ws. uwag do rozporządzenia BHP, do wiadomości MAP.
Następnie przedstawiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych:
- nowy schemat organizacyjny Energi, który zostanie w najbliższym czasie jako wstępny przedstawiony Stronie Społecznej,
- negocjacje płacowe w Grupie Kapitałowej Enea, zmiany w Zarządzie Enei SA, stanowisko Strony Społecznej przeciwko dekompozycji Grupy Kapitałowej Enea,
- trudna sytuacja w Tauronie, wybory nowego Zarządu, brak jakichkolwiek podwyżek,
- bardzo niepokojące oszczędności na inwestycjach w PGE, zagrożenie sporem zbiorowym w związku z drastycznymi oszczędnościami.
Omówiono także dotychczasową współpracę oraz relacje na poziomie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz sekcji branży energetycznej: Krajowej Sekcji Energetyki i Krajowej Sekcji Elektrownii i Elektrociepłowni oraz zasadność powstania nowego sekretariatu.
Zaplanowano zorganizowanie zjazdu delegatów w październiku, połączonego z obchodami 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".
Rozpatrzono wniosek Komisji Podzakładowej Tauron Dystrybucja Wrocław ws. zmian w Zarządzie.
Ustalono szczegóły Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy w dniach 22-23 sierpnia 2020 r.
Ustalono, aby przypomnieć wszystkim komisjom o terminowym spływie ankiet informacyjnych o liczbie członków Związku.

Relacja: Robert Jusis