Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

 Data publikacji: 4/06/2020

W dniu 02 czerwca 2020 r., już po raz szósty, w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. Podczas spotkania omawiano bieżące tematy, dotyczące branży energetycznej, m.in.:
1. Opracowano koordynację kierunków działania prac KSE, wpisującą się w pojawiające się, coraz to nowe informacje i pomysły, związane z planowanymi zmianami w polskiej energetyce. Krajowa Sekcja Energetyki będzie stała na straży, zabezpieczając prawa naszych pracowników.

2. Przygotowano wspólne stanowisko i strategię dla naszych przedstawicieli do Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej, mających na najbliższym spotkaniu, w dniach 04-05 czerwca 2020 r., rozpocząć negocjacje, w celu przygotowania wspólnego projektu PUZP dla branży energetycznej.
3. Przygotowano projekt pisma do MAP, MK w sprawie wyjaśnienia obecnej sytuacji, jaka otacza naszą branżę, po pojawiających się coraz częściej informacjach o dekompozycji grup energetycznych.
4. Z niepokojem wysłuchano relację przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych o stopniu ich zaawansowania w prace, mające na celu paniczne wygenerowanie ewentualnych ogromnych oszczędności.
Przedstawiane czarne scenariusze dramatycznej sytuacji finansowej, w której znalazły się grupy energetyczne w wyniku pandemii, miałyby wymusić radykalne ograniczenia wybranych uprawnień pracowniczych.
Niestety, jak zawsze, zarządzający najchętniej wyciągają ręce w kierunku kosztów pracowniczych, na co zgody naszej być nie może.
Wracamy do sytuacji sprzed pandemii. Stopień odmrażania i powrotu do normalnego funkcjonowania jest podobny we wszystkich grupach.

(B. Grzybowski, B. Kieleczawa, K. Marzec, M. Brzuśnian, R. Rutkowski, R. Jusis, M. Boiński, S. Andrzejewski)

Relacja: Robert Jusis