Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

 Data publikacji: 15/09/2020

W dniu 09.09.2020 r., w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Podczas zebrania ustalono tematykę spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych:
- Powołanie nowego zespołu ds. zasad transformacji i polityki sektora wydobywczo energetycznego, złożonego z przedstawicieli Dystrybucji.

- Zagwarantowanie funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego.
- Konsolidacja koncernów energetycznych (zasady, terminy, sposoby zabezpieczenie praw pracowniczych).
- Zabezpieczenie środków na przyłączanie mikroinstalacji OZE.
- Rozporządzenie BHP (uwagi, propozycje zmian (definicja pracodawcy, praca na wysokości i w wykopach), kwalifikacje zawodowe.
- Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej, Związek Pracodawców Energetyki, negocjacje PUZP, brak kompetentnych przedstawicieli Rządu w Zespole Trójstronnym.
- Łamanie przez zarządy koncernów energetycznych wewnątrzzakładowych praw pracowniczych.
- Plany związane z budową elektrowni jądrowej.

Ponadto omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych. Ustalono sczegóły posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada br.
Określono zasady współpracy z doradcą prawnym. Przedmiotem rozmów była także organizacja spotkania dwóch Prezydiów KSEiE i KSE w temacie koordynacji naszych działań, planów konsolidacji Energetyki. Posiedzenie zwieńczył temat organizacji Walnego Zjazdu Delegatów KSE na przełomie roku.