Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym

 Data publikacji: 16/06/2020

Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19