Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

 Data publikacji: 31/03/2021

W dniu 30.03.2021 r., w związku z nasilającą się sytuacją pandemiczną, w formie wideokonferencji odbyło kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. W spotkaniu uczestniczył gościnnie Wojciech Ilnicki - przewodniczący Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego. Tematyka obrad:

1. Omówiono przebieg odbytego wcześniej spotkania w sprawie negocjacji PUZP dla branży energetycznej.
2. Ustalono potrzebę uściślenia i koordynację działań naszych sekcji w przedmiocie planowanych zmian w branży energetycznej i węgla brunatnego.
3. Przygotowano materiał w formie artykułu, mającego ukazać się w Tygodniku SOLIDARNOŚĆ, w temacie obecnej sytuacji w branży energetycznej, a w szczególności w Grupie PGE.
4. W celu pozyskania konkretnych informacji dotyczących przyszłości branży energetycznej, zdecydowano o organizacji spotkania z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem.
5. Ustalono wstępnie projekt pisma do ZTBE w sprawie funkcjonowania Związku Pracodawców Energetyki.