Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

 Data publikacji: 19/03/2021

W dniu 18 marca br., w trybie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. Członkowie Komisji z poszczególnych Organizacji Podzakładowych uczestniczyli w zebraniu za pośrednictwem urządzeń audio/wideo w pomieszczeniach, umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji w swoich obszarach działalności.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Krzysztof Nawrocki przywitał wszystkich uczestników zebrania i przedstawił prezentację dotyczącą 40 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".  Następnie zaprezentował projekt programu zebrania, który po drobnych poprawkach został przyjęty.

Spotkanie miało następujący przebieg:

1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Sekretarz Komisji Maciej Wiśniewski odczytał protokół z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej z 27 sierpnia 2020 r., które odbyło się w Szczecinie. Po krótkiej dyskusji protokół przyjęto.

2. Spotkanie z Członkiem Zarządu Enea Operator Michałem Cebulą.

W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Zarządu ds. pracowniczych Michał Cebula, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w spółce Enea Operator.  W najbliższym czasie Prezes Cebula będzie negocjował warunki zwiększania zakresu etatów do 2021 r., a także rozmawiał ws. zgody na przeprowadzanie rekrutacji bieżącej. Po wystąpieniu członkowie Komisji mieli możliwość zadawania pytań, które dotyczyły między innymi: działań oszczędnościowych, szkoleń dotyczących OZE, odtwarzania stanowisk po pracownikach odchodzących na rentę lub emeryturę, płatności za godziny nadliczbowe, wypłaty premii na Święta Wielkanocne.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydium Komisji Międzyzakładowej.

Prezydium przedstawiło sprawozdanie z działalności w formie prezentacji:

 • podsumowanie negocjacji płacowych z 2020 r.
 • rozpoczęcie negocjacji płacowych w 2021 r.,
 • Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r.,
 • korespondencja przychodząca i wychodząca,
 • transformacja energetyki, zmiany w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy,
 • uchwały przyjęte drogą elektroniczną.


4. Kontrola działalności Komisji Międzyzakładowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kępiszak przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli.

5. Informacje z Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność'

Przewodniczący KSE Marek Boiński i Sekretarz KSE Robert Jusis przedstawili działania podejmowane przez Sekcję. Głównie działania związane są z restrukturyzacją branży energetycznej. 18 marca br. w godzinach porannych odbyła się wideokonferencja Prezydium KSE z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. Ogłoszona pod koniec tamtego roku akcja protestacyjna wciąż jest prowadzona, w najbliższym czasie planuje się zaostrzenie protestów i ogłoszenie planu dalszych działań.

6. Zmiany w Zarządach Grypy Kapitałowej Enea.

Przedstawiono i pokrótce omówiono zmiany w Zarządach, jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r.

7. Zmiany w Komisjach Pojednawczych.

Kadencja Komisji dobiegła końca, przedstawiono aktualne składy Komisji.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Przedstawiono dokumenty finansowe Komisji. Głosowanie Uchwał dotyczących sprawozdania finansowego Komisji Międzyzakładowej nastąpi zgodnie z procedurą głosowania elektronicznego.

9. Regulamin wyborów przedstawicieli pracowników w organach Enea Oświetlenie.

Od dłuższego czasu nie udaje się uzgodnić nowego regulaminu. Pracodawca usiłuje narzucić formę głosowania elektronicznego, jednocześnie nie uwzględniając uwag NSZZ "Solidarność" dotyczących warunków, jakie należałoby spełnić przy takiej formie głosowania dla zapewnienia należytej kontroli nad procesem wyborczym przez Główną Komisję Wyborczą.

10. W sprawach rożnych podejmowano nw. tematy:

 • płatność za pracę w nadgodzinach / wolne za pracę w nadgodzinach,
 • sytuacja w Oddziale Gorzów Enea Serwis,
 • sytuacja Pracowników Enea Centrum obsługujących Enea Operator,
 • praca w BOK w okresie pandemii,
 • chorzy na Covid zatrudniani przez firmy zewnętrze w naszych siedzibach,
 • wybory SIP,
 • kwarantanna, a urlopy zaległe.


Na zakończenie zebrania Przewodniczący KM Krzysztof Nawrocki złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne.