Porozumienie płacowe w Enei Logistyka

 Data publikacji: 3/09/2020

W dniu 02.09.2020 r., w Poznaniu odbyło spotkanie w Enei Logistyka, zorganizowane na wniosek NSZZ "Solidarność", wzywające do kontynuacji rozmów płacowych, zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. Stronę pracodawcy reprezentowali Sławomir Hinc – prezes Zarządu oraz Adam Górczyński - członek Zarządu ds. operacyjnych. 

Podpisano porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzenia o 50 zł od sierpnia, przy czym nie pojawił się zapis o wyczerpaniu oczekiwań dotyczących wzrostu wynagrodzeń w bieżącym roku. Na przełomie września i października pracodawca planuje spotkanie w sprawie regulaminu premiowania. Strona społeczna wniosła o wzrost ekwiwalentu za posiłki regeneracyjne do wysokości 15 zł. Strona pracodawcy zaakceptowała tą propozycję.