Pomoc Związku w czasie pandemii

 Data publikacji: 3/05/2020

Komisja Podzakładowa NSZZ ”Solidarność” Enea Zielona Góra zawsze służy pomocą i wsparciem dla naszych organizacji wydziałowych i wszystkich członków Związku. Szczególnie w tym ciężkim czasie możecie liczyć na nasze wsparcie zarówno prawne, organizacyjne, jak i merytoryczne.

Ze względu na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa, pracujemy zdalnie, ale i rotacyjnie pełnimy dyżury w naszym biurze w Centrali Oddziału pok. 304, 305. Nasi prawnicy wykonują pracę wyłącznie zdalnie, dlatego w razie konieczności zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Żadna sprawa nie pozostanie bez odpowiedzi. Jest to zupełnie nowa sytuacja dla nas wszystkich. Dlatego szczególnie teraz każdy może mieć wiele wątpliwości i pytań. Zamiast szukać odpowiedzi na forach internetowych czy innych nie sprawdzonych źródłach zapytaj nas i naszych prawników. Zapewniamy rzetelną pomoc prawną i profesjonalne porady.
W najbliższym czasie zostanie wprowadzona tzw. "Tarcza antykryzysowa". Szereg docelowych rozwiązań będzie dotyczyć bezpośrednio pracodawców i pracowników branży energetycznej, ale i innych. Nasze uwagi do zaproponowanych zapisów staramy się wprowadzać na bieżąco w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Nie mając swoich przedstawicieli uprawnionych do negocjacji i uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu wszystkich pracowników możecie zostać zaskoczeni różnymi decyzjami, które wpłyną na organizację pracy oraz życie Waszych rodzin. Zapraszamy do konsultacji z naszymi przedstawicielami i prawnikami, aby zapewnić Wam wiedzę o podejmowanych za Was i w Waszym imieniu wszelkich decyzjach.

Zorganizowani mogą więcej


Informacja o kontaktach:

Komisja Podzakładowa
1. Robert Jusis tel. 695-441-562 (robert.jusis@operator.enea.pl)
2. Aleksandra Rzeszutek 607-932-336 (aleksandra.rzeszutek@operator.enea.pl)

Zarząd Regionu Zielonogórskiego – w sprawie porad prawnych.
1. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
tel. 785-182- 449 (mmotor@op.pl).
2. Dariusz Liniart - Z-ca Przewodniczącego ZR NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
tel. 608-507-476 (d.liniart@solidarnosc.zgora.pl).
3. Krzysztof Sobczak - członek Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
tel. 576-010-353 (sol.kron@wp.pl).

 

Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Zielona Góra

Robert Jusis