Pismo Krajowej Sekcji Energetyki do Ministra Aktywów Państwowych

 Data publikacji: 15/06/2020

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki z dnia 12.06.2020 r. do Ministra Aktywów Państwowych dot. realizacji "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielenie gwarancji rozwoju każdej z linii biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo.