06.05.2020 r. Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

 Data publikacji: 7/05/2020

W dniu 06 maja 2020 r. po raz kolejny w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Podczas spotkania m.in:
1. Przeanalizowano uwagi i propozycje wniesione przez przedstawicieli KSE oraz innych central związkowych do przygotowywanego projektu PUZP dla branży energetycznej. Projekt zostanie teraz przygotowany jako tekst jednolity i poddany dalszym negocjacjom przez strony, choć w obecnej sytuacji pewnie nie będzie to łatwe.

2. Przyjęto relację z ostatniej wideokonferencji Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej, podczas której omówiono przygotowania do sposobu, terminu, warunków negocjacji PUZP dla branży energetycznej oraz koordynację pracy stron przebiegu tego procesu.
3. Dokonano oceny decyzji, jakie zostały ustalone na ostatnim spotkaniu członków Prezydium Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w temacie obecnej współpracy pomiędzy górnictwem i energetyką.
4. Przyjęto relację przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych, m.in.: w tematach:
- spotkania przedstawicieli strony społecznej grupy Energa z prezesem PKN Orlen po przejęciu 87% akcji tej grupy przez koncern Orlen;
- trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Tauron;
- następujących zmianach w zarządach spółek jakie mają miejsce w PGE;
- propozycji, jakie pojawiają się w poszczególnych grupach, mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz funkcjonowanie całej branży w dobie pandemii i po jej zakończeniu; najczęściej pojawiającą się propozycją jest częściowe ograniczenie planowanych inwestycji;
- prac, jakie prowadzone są w poszczególnych spółkach w temacie poprawy, modernizacji oraz ujednolicenia zapisów poszczególnych ZUZP.
5. Przygotowano pismo w sprawie propozycji działań jakie Rząd RP miałby poczynić w przedmiocie obrony branży energetycznej w dobie pandemii, dotyczących polityki zgodności, obrony miejsc pracy, likwidacji komitetów sterujących, wypłacania dywidendy za 2019 r.

Relacja: Robert Jusis