Pismo Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z dnia 28.04.2020 r. dot. tzw. Tarczy 3.0

 Data publikacji: 7/05/2020

Komisja Krajowa w piśmie przekazuje informacje dot. projektu ustawy tzw. Tarczy 3.0. Intensywna praca Prezydium KK przyniosła oczekiwany efekt - sukces NSZZ „Solidarność”.