Paweł Szczeszek p.o. Prezesa Zarządu Enea S.A.

 Data publikacji: 9/06/2020

W dniu 4 czerwca 2020 r. z funkcji prezesa koncernu Enea zrezygnował Mirosław Kowalik. Do pełnienia jego obowiązków oddelegowano z Rady Nadzorczej Pawła Szczeszka.

Paweł Szczeszek jest 42-letnim inżynierem, pochodzącym z Częstochowy. Ukończył inżynierię mechaniczną i zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. W czasie studiów stał m.in. na czele Niezależnego Zrzeszenia Studentów (2003). W latach 2006-2008 pracował w PPL Porty Lotnicze, gdzie odpowiadał za kontrolę majątku lotniska Warszawa Okęcie. Od 2007 do 2010 r. był członkiem rady nadzorczej częstochowskiej Agencji Rynku Rolnego, a w latach 2001-2014 jej wiceprezesem. Równolegle zasiadał w radach nadzorczych Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach (2006-2008) i Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC (2007-2015).
W maju 2016 r. trafił do Grupy PGNiG Termika, której prezesem cztery miesiące wcześniej został Wojciech Dąbrowski, obecny prezes PGE. Szczeszek został wówczas szefem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdrój (PEC), które miało zostać zintegrowane ze Spółką Energetyczną Jastrzębie (SEJ) – obie firmy zostały kupione przez PGNiG Termikę. Po połączeniu obu firm powstała spółka PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa – Szczeszek stanął na jej czele w sierpniu 2017 r.
W 2018 r. przeszedł do grupy PGE. Został wówczas prezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich. Kogeneracja (ma trzy elektrociepłownie na Dolnym Śląsku, PGE Energia Ciepła – do listopada 2017 r. kierowana przez Dąbrowskiego – przejęła je od francuskiego EDF). Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji 25 maja 2020 r. Dwa dni później z rekomendacji Ministerstwa Aktywów Państwowych został członkiem Rady Nadzorczej Enei S.A., a 4 czerwca jej tymczasowym Prezesem.