Obchody 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

 Data publikacji: 1/09/2020

40-lecieSolidarnosci (12).jpgZ okazji 40 rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, w dniu 30 sierpnia br., odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył bp Tadeusz Lityński.
Mszę św. koncelebrował ks. prał. Eugeniusz Jankiewicz - kapelan Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz ks. Paweł Łobaczewski - proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, który jest także kapelanem NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Dyrektor Oddziału Enea Operator w Zielonej Górze Janusz Rumianowski, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze Bogusław Motowidełko oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra Robert Jusis. Poczet sztandarowy w składzie: Wiesław Uszko, Edward Pachołek i Bogumił Prętki dumnie reprezentował naszą Organizację.
W homilii nawiązywano do rocznicy Porozumień Sierpniowych. - W ten klimat wpisana została modlitwa narodu i wielkie rekolekcje narodowe, które przeprowadził w naszej Ojczyźnie w 1979 r. Jan Paweł II. Kiedy podczas jego wizyty uświadomiliśmy sobie naszą społeczną i narodową podmiotowość, kiedy wzrosły nasze osobiste aspiracje do wolności na miarę społeczeństw krajów Europy Zachodniej - mówił biskup.
- Te porozumienia są wielkim zwycięstwem mądrości Polaków, ale też wiary w naszym narodzie, bowiem droga do porozumień, o czym nie możemy zapomnieć, prowadziła przez polowe ołtarze w wielu zakładach pracy, przy których trwała pokorna modlitwa, polowe konfesjonały, przy których przyjmowano Boże przebaczenie, ale wcześniej przebaczano winowajcom. To przy takich ołtarzach modlił się i wołał o zwycięstwo dobra nad złem bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, patron "Solidarności", który dzisiaj będzie miał w tej świątyni poświęcony witraż - kontynuował.
Biskup, odnosząc się do nauczania wspomnianego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, przypomniał, że aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie.
Msza święta zakończyła się poświęceniem witraża z bł. ks. Jerzym Popiełuszką.

 

Film z mszy św. / wywiad z Maciejem Jankowskim - byłym Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze, J.E. bp Tadeuszem Lityńskim oraz Bogusławem Motowidełko - obecnym Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze

W dniu 31 sierpnia br. członkowie NSZZ "Solidarność" i przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed zielonogórskim pomnikiem Robotników. Podczas uroczystości wspominano tych, którzy mieli odwagę sprzeciwić się komunistycznym władzom.
To był początek końca komunizmu w Polsce. 40 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe. PRL-owskie władze zgodziły się na utworzenie niezależnych związków zawodowych i prawo do strajków. 

W siedzibie Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" wojewoda lubuski wręczył opozycjonistom medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzymali je: major Władysław Starczewski, Krzyszof Donabidowicz, ks. Eugeniusz Jankiewicz, prof. Józef Wranik i Józef Jedrzejewski.

Materiał filmowy z uroczystości pod pomnikiem Robotników Solidarności w Zielonej Górze

Obchody 40-lecia NSZZ "Solidarność", 30-31.08.2020 r.