Historia Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra

Pierwszym Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w 1980 r. został Pan Roman Bordakiewicz.

Od 1989 r. Pani Krystyna Chyb pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej przy Zielonogórskich Zakładach Energetycznych.

Od 2002 r. Przewodniczącym był Pan Jakub Kamyk, który w roku 2008 został wybrany członkiem Zarządu Enei Operator.

Od 2008 r. Przewodniczącym Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra jest Robert Jusis.

Historia Sztandaru Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” ENEA Zielona Góra

Historia sztandaru rozpoczyna się w roku 1992. Wykonanie sztandaru zleciliśmy zgromadzeniu sióstr zakonnych - Służebniczek Dziewicy NMP Niepokalanie Poczętej w Poznaniu.
Sztandar został ręcznie wyszyty złotymi i srebrnymi nićmi na jedwabnym i aksamitnym materiale.
Fundatorami sztandaru byli: Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy ZZE Zielona Góra oraz Zielonogórskie Zakłady Energetyczne S.A.
Sztandar ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100x100 cm.
Na stronie prawej o barwie czerwonej, umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej Rokitniańskiej, patronki Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
Pod wizerunkiem srebrnym sztychem wyszyto napis SOLIDARNOŚĆ. Na stronie lewej o barwie białej umieszczone jest logo Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. – są to trzy zielone kule podobne do winnego grona, w których umieszczono litery wyszyte srebrnym sztychem w dwóch kulach litery Z, a w jednej E. Pod kulami znajduje się symbol energii - złota błyskawica. Dookoła złotym sztychem wyszyto nazwę firmy ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE S.A.
Płat sztandaru obszyty jest ozdobnymi złotymi frędzlami.
Uroczyste poświęcenie sztandaru miało miejsce w obecności Zarządu Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. oraz licznie zgromadzonych pracowników i członków NSZZ „Solidarność” w czasie VII Pielgrzymki Elektryków Elektroników Energetyków na Jasnej Górze w roku 1992. Ojcem chrzestnym został Pan Jan Siwiński, który czynnie zaangażował się w wykonanie sztandaru.
Sztandar jest naszą dumą, dlatego poczet sztandarowy jest zawsze z nami podczas najważniejszych wydarzeń. Pielgrzymki, jubileusze, Walne Zjazdy Delegatów – to wydarzenia, na których sztandar jest obecny. Wierzymy, że Matka Boska Rokitniańska, której wizerunek widnieje na sztandarze, otoczy nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.