Nowi członkowie Zarządu Enei SA

 Data publikacji: 10/08/2020

W dniu 7 sierpnia br. Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

- Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych,
- z dniem 17 sierpnia br. Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.