Negocjacje płacowe w Enei Serwis

 Data publikacji: 7/03/2021

W dniu 4 marca 2021 r. odbyła się wideokonferencja w Enei Serwis. Pracodawcę reprezentowali Ireneusz Rogowski - Prezes Zarządu, Sławomir Szczot - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych oraz Czesław Koltermann - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych.
Na wstępie przedstawiono rozliczenie funduszu płac.

Następnie przekazano wytyczne Zarządu Enei SA jako właściciela, dotyczące wzrostu płac: brak podwyżki w tym roku.
NSZZ "Solidarność" przedstawiła jasne stanowisko, iż punktem startu negocjacji powinno być wyrównanie wzrostu płac do poziomu zeszłorocznej podwyżki płac w EO, czyli wzrost płacy zasadniczej o 50 zł.
Prezes stwierdził, że Pracodawca będzie o to zabiegał, lecz na dzień dzisiejszy nie może przedstawić żadnej propozycji dotyczącej wzrostu płac.
Wobec powyższego Strona Społeczna przedstawiła oczekiwanie wzrostu płac w Enei Serwis na poziomie takim samym jak we wszystkich spółkach, tj. 600 zł do płacy zasadniczej. Dodatkowo wyrównanie poziomu zeszłorocznej podwyżki w EO (jako spółki, która ma bardzo podobny charakter pracy) 50 zł.
W sprawach różnych została poruszona kwestia dofinansowania do okularów i tu uzyskano pozytywną reakcję Pracodawcy - na poziomie 245 zł, czyli wyższą niż w EO.
Podjęto także kwestię wzrostu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i tu niestety Pracodawca nie był przygotowany do rozmowy, wobec czego do tematu powrócimy na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się po negocjacjach w Enei SA.