Negocjacje płacowe w Enei Oświetlenie

 Data publikacji: 8/05/2020

W dniu 8 maja 2020 r., w Szczecinie odbyło się spotkanie płacowe w Enei Oświetlenie. Ze strony Pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli Prezes Zarządu Mariusz Kądziołka oraz Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Adrian Moliński.

Ze strony społecznej w spotkaniu uczestniczył również osobiście przewodniczący Regionu Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek. W dniu dzisiejszym Zarząd wyraził wolę negocjowania wzrostu wynagrodzeń. Po długich rozmowach, uzgodniono 200 zł od czerwca i 1200 zł jednorazowo, co zakończyło spór zbiorowy dotyczący wypłaty jednorazowej.