Negocjacje płacowe w Enei Centrum

 Data publikacji: 3/06/2020

W dniu 03.06.2020 r. odbyły się negocjacje płacowe w Enei Centrum. Pracodawcę reprezentowali: Prezes Zarządu Dariusz Szymczak, Dyrektor Departamentu Wsparcia HR Anna Kowalik, Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych Aleksandra Kilanowska. Dyrektor Anna Kowalik przedstawiła sytuacje w spółce, wynikającą z uwarunkowań epidemiologicznych dot. organizacji pracy w sposób zabezpieczający ciągłość działania i świadczenie usług dla Grupy Kapitałowej i Klientów Enei.

Negocjacje płacowe zakończyły się propozycją pracodawcy:

220 zł średnio na etat od czerwca, z czego 200 zł obligatoryjnie i 20 zł uznaniowo

oraz 200 zł jednorazowo dla każdego za wyjątkowe zaangażowanie pracowników płatne do 15 czerwca.

Kolejna tura negocjacji dotyczących części uznaniowej odbędzie się we wrześniu.

Ponadto pracodawca chciałby wprowadzić możliwość pracy zdalnej dla chętnych. Jednak wrócimy do rozmów w tym temacie. Wymaga to zmian w wewnątrzzakładowym prawie pracy, głębokiego zastanowienia i analizy.