Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

 Data publikacji: 15/06/2020

W dniu 15 maja 2020 r., w formie wideokonferencji, odbyły się kolejne negocjacje płacowe w Enei Pomiary.
Podczas spotkania Zarząd przedstawił aktualną sytuację finansową spółki. Rozmowy płacowe zakończyły się zawarciem porozumienia, przyznającego pracownikom podwyżkę od lipca br., tj. 210 zł/na etat + 10 zł (na wyrównywanie dysproporcji płacowych) oraz jednorazowo 750 zł brutto na etat, płatne do końca czerwca.