Nagroda świąteczna w Enei Serwis

 Data publikacji: 14/12/2021

W dniu 14.12.2021 r. odbyło się spotkanie w Enei Serwis, podczas którego Prezes Ireneusz Rogowski poinformował, iż wzorem pozostałych spółek GK, w Enei Serwis zostanie wypłacona nagroda świąteczna w wysokości 1000 zł brutto dla każdego Pracownika, w terminie do 17 grudnia br.

Zasygnalizował również wolę dyskusji na temat wartości ekwiwalentu za posiłki regeneracyjne. Zaproponował, aby wartość tego ekwiwalentu była taka sama jak w Enei Operator. W związku z tym oczekujemy na ustalenia, jakie zapadną w tej kwestii w EOP.
Podjęto również temat spotkań świątecznych lub ich rekompensaty w innej formie. Spółka Enea Serwis w dużej mierze już te środki spożytkowała w trakcie roku. Ewentualne pozostałe środki pozostają w dyspozycji dyrekcji oddziałów.
Ponadto ustalono, że za 1 stycznia 2022 r., przypadający w sobotę, dniem wolnym będzie 7 stycznia 2022 r.
Zarząd poinformował również o trwających pracach nad zmianą struktur spółek Enei Operator i Enei Serwis, w których jednym z założeń jest zmiana podległości, tzn. Enea Serwis miałaby stać się spółką córką Enei Operator.  Jednak na dzień dzisiejszy jeszcze nie zostały powołane zespoły, które mają wypracować te koncepcje. Te ewentualne zmiany obejmą trzy obszary, tj. zakupy, magazyny i część eksploatacji z obszaru poznańskiego, która miałaby być wcielona do Enei Operator.