Nagroda świąteczna w Enei Operator

 Data publikacji: 14/12/2021

W dniu 14.12.2021 r. odbyło się spotkanie w Enei Operator. Prezes Marek Rusakiewicz  poinformował o wypłacie nagrody świątecznej w wysokości 1000 zł brutto do 17 grudnia br. Przedstawiono projekt porozumienia, który Strony zaakceptowały.
Prezes poinformował również, że bony 100 zł mają dotrzeć do Pracowników do 23 grudnia.
Zarząd przekazał życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Pracownikom i ich rodzinom.
Ponadto 13 grudnia br. Rada Nadzorcza EOP odwołała Marka Szymankiewicza z funkcji  Wiceprezesa Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej.