Nagroda świąteczna w Enei Centrum

 Data publikacji: 14/12/2021

Enea Centrum, zgodnie z otrzymanymi rekomendacjami z Enei S.A., w okresie przedświątecznym wypłaci jednorazową nagrodę pracownikom Spółki w wysokości 1000 zł brutto. Do nagrody uprawnieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Enei Centrum lub spółkach Grupy Kapitałowej Enea na dzień 10 grudnia 2021 r. i pozostający w zatrudnieniu w Enei Centrum na dzień wypłaty tj. 17 grudnia 2021 r.

Wypłata jednorazowej nagrody nie przysługuje pracownikom przebywającym we wskazanym czasie na urlopie wychowawczym oraz długotrwałym urlopie bezpłatnym.