Europejski Zielony Ład skupiony na OZE, wodorze oraz mobilności

 Data publikacji: 21/05/2020

EurActiv podaje, że opracowany przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład skupiony będzie między innymi na odnawialnych źródłach energii, wodorze oraz mobilności. Komisja Europejska opracowuje plan wyjścia z recesji wywołanej pandemią koronawirusa, a program inwestycji ma siegać aż 1 bilion euro. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w ubiegłym tygodniu przedstawiła plan Parlamentowi Europejskiemu, obiecując umieszczenie Zielonego Ładu w centrum działań naprawczych UE.

Mimo, że nadal brakuje kluczowych informacji na temat finansowania, niektóre aspekty planu zaczynają się pojawiać. Dokument roboczy, do którego dotarł EurActiv, podzielony jest na kilka sekcji - w tym renowację budynków, odnawialne źródła energii i wodór oraz czystą mobilność.
Chociaż energetyka odnawialna okazała się bardziej odporna niż paliwa kopalne podczas pandemii koronawirusa, łańcuchy dostaw zostały poważnie naruszone, a rynki energii słonecznej i wiatrowej mają się w tym roku skurczyć o 20-33 %. Komisja Europejska proponuje skoncentrowanie się na źródłach odnawialnych i wodorze jednocześnie, jako że oba są potrzebne do głębokiej dekarbonizacji. - Bez stałego wzrostu rynku odnawialnych źródeł energii nie ma przyszłości dla czystego wodoru w Europie, podczas gdy zrównoważona technologia wodorowa ma do odegrania kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki - podaje dokument. W przypadku odnawialnych źródeł energii kluczowe aspekty planu naprawy obejmują unijny program przetargowy na projekty energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości 15 GW w ciągu 2 lat, z całkowitą inwestycją kapitałową w wysokości 25 mld euro, wsparcie dla programów krajowych o wartości 10 miliardów euro w ciągu dwóch lat, przy współfinansowaniu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
W przypadku czystego wodoru Komisja zamierza podwoić kwotę finansowania badań i innowacji w dziedzinie czystego wodoru, obecnie w wysokości 650 milionów euro i kolejne 10 miliardów euro w ciągu następnych dziesięciu lat - w tym współfinansowanie - w celu "znacznego zmniejszenia ryzyka" dużych i złożonych projektów, takich jak wodór. W celu zwiększenia produkcji czystego wodoru Komisja zamierza również uruchomić "1 milion ton czystego wodoru". Obejmie to pilotażowy program "Kontrakty węglowe na różnicę (CCfD)" mający na celu wspieranie produkcji czystego wodoru. Program jest "podobny do systemów przetargowych na energię odnawialną" i "mógłby spłacić różnicę między ceną uderzenia CO2 a rzeczywistą ceną CO2 w ETS" w celu wypełnienia luki kosztowej między wodorem konwencjonalnym a węglem niewęglowym". Ustanowiony zostanie również fundusz o wartości 10 mld EUR rocznie, zarządzany przez EBI, w celu udzielania pożyczek na infrastrukturę wodorową.
W przypadku przemysłu motoryzacyjnego plan proponuje ogólnoeuropejski system zakupów ekologicznie czystych pojazdów, który redukuje emisję CO2 i zanieczyszczeń zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Kwota wsparcia wynosi 20 mld EUR w ciągu najbliższych dwóch lat. Powstać ma Clean Automotive Investment Fund, aby przyspieszyć inwestycje w bezemisyjne układy napędowe. Kwota to 40-60 mld EUR. Podwojone mają być inwestycje UE w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w celu dotarcia do 2 milionów publicznych stacji ładowania i alternatywnych stacji tankowania do 2025 roku - podaje BiznesAlert.pl.

źródło: cire.pl