Drugie spotkanie płacowe w Enei Serwis

 Data publikacji: 24/03/2021

W dniu 22 marca br., w trybie wideokonferencji odbyło się drugie spotkanie płacowe w Enei Serwis. Rokowania płacowe dotyczące podwyższenia płac zasadniczych przełożono na po świętach. Natomiast po krótkich negocjacjach ustalono wysokość nagrody świątecznej taką, jak w Enei S.A., tj. 1000 zł. Nagroda będzie przysługiwała wszystkim zatrudnionym na 22 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu w dniu wypłaty, tj. 26 marca 2021 r. (proporcjonalnie do etatu).

Podczas spotkania podjęto również nw. tematy:
1. W 2021 r. miała obowiązywać nowa tabela płac, z wyższymi widełkami. Na następnym spotkaniu płacowym stronie związkowej zostanie przedstawiona analiza, ilu Pracowników nie mieści się w swoich kategoriach i ile będzie kosztować dopasowanie do kategorii.
2. Ekwiwalent za pranie na naprawę odzieży roboczej - do rozmów powrócimy na kolejnym spotkaniu.
3. Prezes Rogowski zaapelował o przestrzeganie zarządzeń i zaleceń związanych z przestrzeganiem rygorów sanitarnych w czasie pandemii. Podkreślił, że w tym temacie przewidywane są kontrole.