Decyzja Prezydium Komisji Krajowej nr 64/20 ws. tarczy 4.0.

 Data publikacji: 29/05/2020

Decyzja Prezydium Komisji Krajowej nr 64/20 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 28 kwietnia 2020 r.)