Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
Wideokonferencja Prezydium KSE NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym KK NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą

Data publikacji: 19/03/2021

W dniu 18.03.2021 r., odbyła się wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej ds. branż Bogdan Kubiak, Członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny oraz Koordynator ds. polityki klimatycznej Komisji Krajowej Robert Szewczyk.


Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 19/03/2021

W dniu 18 marca br., w trybie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. Członkowie Komisji z poszczególnych Organizacji Podzakładowych uczestniczyli w zebraniu za pośrednictwem urządzeń audio/wideo w pomieszczeniach, umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji w swoich obszarach działalności.


Spotkanie płacowe w Enei SA

Data publikacji: 16/03/2021

W dniu 16.03.2021 r., w trybie mieszanym odbyło się spotkanie w Enei SA. Pracodawcę reprezentowali: Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu, Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Marcin Pawlicki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, a także Aneta Pelczarska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Justyna Tomczyk - Dyrektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych. 


Ważność bonu na wypoczynek dla członków NSZZ "Solidarność" przedłużona do 31.08.2021 r.

Data publikacji: 12/03/2021

BON o wartości 200 zł „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” jest ważny do 31 sierpnia 2021 r. Przed dokonaniem rezerwacji najlepiej zapoznać się z zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przedłużamy ważność bonu.jpg


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Data publikacji: 7/03/2021

Kartka Dzień Kobiet 2021 c-page-001.jpg


Negocjacje płacowe w Enei Serwis

Data publikacji: 7/03/2021

W dniu 4 marca 2021 r. odbyła się wideokonferencja w Enei Serwis. Pracodawcę reprezentowali Ireneusz Rogowski - Prezes Zarządu, Sławomir Szczot - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Piotr Bogusławski – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych oraz Czesław Koltermann - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych.
Na wstępie przedstawiono rozliczenie funduszu płac.


Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 4/03/2021

W dniach 25-26 lutego 2021 r., w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej.


Spotkanie płacowe w Enei Operator

Data publikacji: 26/02/2021

W dniu 25.02.2021 r. odbyło się spotkanie zorganizowane na wniosek NSZZ "Solidarność", wzywające do rozmów płacowych. Na wstępie Prezes Andrzej Kojro poinformował, że nie ma jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2021 r.
Następnie głos zabrał Józef Aleszczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, przekazując jedynie, że Zarząd Enei Operator czeka na zatwierdzenie planu finansowego. Kolejno Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej poinformował o problemach związanych z zatwierdzeniem taryfy i wywiązywaniu się przez Firmę z obowiązku, jaki nakłada ustawa Prawo Energetyczne.


Spotkanie płacowe w Enei Centrum

Data publikacji: 26/02/2021

W dniu 26.02.2021 r., w trybie mieszanym, odbyło się również spotkanie płacowe w Enei Centrum, które rozpoczął Prezes Zarządu Dariusz Szymczak. Następnie przedstawiono rozliczenie funduszu płac, funduszu nagród 1% i realizację Porozumienia Płacowego, zawartego 17.11.2020 r.


Spotkanie płacowe w Enei Logistyka

Data publikacji: 26/02/2021

W dniu 26.02.2021 r., odbyło się spotkanie płacowe w Enei Logistyka. Większość uczestników wzięła udział w spotkaniu w formie wideokonferencji. Pracodawcę reprezentowali Sławomir Hinc – Prezes Zarządu oraz Adam Górczyński - Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Spotkanie rozpoczął Prezes Hinc od informacji o braku zatwierdzonego planu finansowego i stracie, jaką zanotowała spółka w roku ubiegłym.


Spotkanie płacowe w Enei Oświetlenie

Data publikacji: 25/02/2021

W dniu 24.02.2021 r., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Oświetlenie. Pracodawcę reprezentowali Rafał Gietka - Prezes Zarządu oraz Adrian Moliński- członek Zarządu ds. Ekonomicznych.


Spotkanie płacowe w Enei SA

Data publikacji: 24/02/2021

W dniu 23.02.2021 r., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei SA. Pracodawcę reprezentowali Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu, Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także Aneta Pelczarska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


Spotkanie płacowe w Enei Pomiary

Data publikacji: 15/02/2021

W dniu 15.02.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Pomiary, zorganizowane na wniosek NSZZ "Solidarność". Pracodawcę reprezentowali Aleksander Wilski - Prezes Zarządu oraz Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. Enea Pomiary jest pierwszą spółką, która spotkała się ze stroną społeczną w ramach negocjacji płacowych.


Spotkanie w Enei Centrum

Data publikacji: 13/01/2021

W dniu 13.01.2021 r. odbyła się wideokonferencja w Enei Centrum poświęcona strategii działania w Obsłudze Posprzedażowej Klientów. Celem spotkania było przedstawienie projektu zmian struktury organizacyjnej w Departamencie Posprzedażowej Obsługi Klientów. 


II spotkanie Zespołu ds. Dystrybucji

Data publikacji: 13/01/2021

W dniu 12.01.2021 r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Dystrybucji GK Enea. Stronę pracodawców reprezentowali: Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w Enei S.A. Marcin Pawlicki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego Remigiusz Krupa, Koordynator ds. Komunikacji ze Związkami Zawodowymi Bogumił Kanik, Prezes Zarządu Enei Operator Andrzej Kojro, Wiceprezes Zarządu Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej Marek Szymankiewicz, Wiceprezes Zarządu Enei Operator ds. Pracowniczych Michał Cebula.


Wideokonferencja KSE z Przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Data publikacji: 13/01/2021

W dniu 07.01.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z Przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Markiem Suskim oraz Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosławem Grzesikiem.


Wideokonferencja KSE z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 10/01/2021

W dniu 5 stycznia 2021 r. odbyła się wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", w sprawie obecnej sytuacji w branży energetycznej. Ze strony KK udział wzięli: Sekretarz KK Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącego KK Bogdan Kubiak oraz z ramienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Sławomir Adamczyk.


Relacja z posiedzenia Prezydium KSE NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 7/01/2021

W dniu 05.01.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność", podczas którego omówiono:
- projekt Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie szczepień dla pracowników spółek dystrybucji i obrotu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19;


Stanowisko KSE z 28.12.2020 r.

Data publikacji: 28/12/2020

Stanowisko Komitetu Protestacyjno - Strajkowego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji społeczno – gospodarczej operatorów systemu dystrybucyjnego, działających w Koncernach Energetycznych: ENEA, ENERGA, PGE, TAURON.


Wideokonferencja Prezydium KSE

Data publikacji: 28/12/2020

W poniedziałek, 28.12.2020 r., w związku z trwającą nieprzerwanie pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność", na którym obecny był również Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik.