Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
Nowi członkowie Zarządu Enei SA

Data publikacji: 10/08/2020

W dniu 7 sierpnia br. Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwały w przedmiocie powołania na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

- Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych,
- z dniem 17 sierpnia br. Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.


Zmiana terminu Zawodów Wędkarskich

Data publikacji: 6/08/2020

Jesteśmy zmuszeni przesunąć termin naszych zawodów wędkarskich. Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o puchar Przewodniczącego  Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra odbędrybka 4.jpgą się 12 września br. 


Bon 200 zł dla Członków NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 3/08/2020

Z okazji 40 – lecia NSZZ „Solidarność”, spółka DOMS ufundowała dla każdego Członka plakat_1min.jpgZwiązku bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem.

Dodatkowo:
10 % rabatu na legitymację NSZZ "Solidarność",
50 % rabatu na Strefę Relaksu z zabiegami w Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku,
20 % rabatu na Strefę Relaksu z zabiegami w Ośrodku Hyrny w Zakopanem.


W temacie konsolidacji energetyki...

Data publikacji: 29/07/2020

Według nieoficjalnych informacji, Rząd planuje połączenie PGE z Tauronem i grupą Enea. W świetle ostatnich działań Ministerstwa Aktywów Państwowych, taka konsolidacja nie powinna być zaskoczeniem. Rząd ma rozważać połączenie spółek: PGE, Tauron i Enea, z których zostaną najpierw wyłączone elektrownie węglowe.


Zaproszenie na mszę św. w intencji Energetyków

Data publikacji: 28/07/2020

Zapraszamy wszystkich pracowników z rodzinami oraz emerytów do wspólnego udziału we mszy świętej, odprawianej w intencji Energetyków, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r., o godz. 18.00, w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze. 

 


Spotkanie ws. zmian do preliminarza Wspólnej Działalności Socjalnej

Data publikacji: 28/07/2020

W dniu 27 lipca br., w Poznaniu, odbyło się spotkanie Stron uzgadniających preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej ws. organizowania wycieczek i grupowych wyjazdów turystycznych.
Na wstępie otrzymaliśmy informację, że do Administratora WSD wpłynęły 44 wnioski od organizatorów o dofinansowanie do grupowych wyjazdów. Kolejno przedstawiono opinie poszczególnych organizacji związkowych w przedmiotowym temacie. Nie ma jednakowego stanowiska Strony Społecznej ws. organizowania wycieczek w okresie pandemii. 


Zawody wędkarskie 2020

Data publikacji: 27/07/2020

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra organizuje RYBKA.jpgIndywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o puchar Przewodniczącego  Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra.


Bon na wypoczynek dla członków NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 22/07/2020

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem płacimy o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w  obiektach, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.


Posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra

Data publikacji: 9/07/2020

W dniu 7 lipca br., w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra. Zebranych przywitał Przewodniczący Robert Jusis.
Na wstępie podsumowano negocjacje płacowe w Grupie Kapitałowej Enea:


Informacja od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” dla Członków Związku

Data publikacji: 3/07/2020

Informacja od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy dla Członków Związku dot. dokumentów Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: "Stanowiska w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy" oraz "Listu otwartego do liderów państw unijnych".


Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

Data publikacji: 3/07/2020

W dniach 30.06-01.07.2020 r., po kilku miesiącach spotkań organizowanych w formie wideokonferencji, w Przesiece odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. Przedmiotem obrad były m.in.: pojawiające się coraz częściej informacje o planowanych różnych konfiguracjach Grup Energetycznych. Omówiono plany związane z budową elektrowni jądrowej. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Przeprowadzono wstępną analizę potencjalnych zagrożeń dla utrzymania miejsc pracy, jakie niesie ze sobą polityka Zielonego Ładu. Ustalono spotkanie z Ministerstwem Klimatu.


Posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 26/06/2020

W dniach 24-25.06.2020 r., w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. To pierwsze spotkanie Prezydium po zniesieniu obostrzeń wynikających z pandemii. Przedmiotem obrad było m.in.:
1. Podsumowanie negocjacji płacowych w spółkach Grupy Kapitałowej Enea


64 rocznica Poznańskiego Czerwca '56

Data publikacji: 26/06/2020

Robotniczy bunt i walka „o Boga, za wolność, prawo i chleb” rozpoczęła się 64 lata temu. Na ulicach Poznania zginęło 58 osób. Robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina (ZISPO), 28 czerwca 1956 r. podjęli strajk generalny, organizując demonstrację uliczną. 


Porozumienie płacowe w Enei Serwis

Data publikacji: 23/06/2020

W dniu 22 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei Serwis. Na wstępie Prezes Zarządu Ireneusz Rogowski przedstawił sytuację finansową spółki oraz ograniczenia w pracy wynikające z pandemii. Ostanie negocjacje zakończyły się deklaracją o ewentualnej możliwości wyrównania o 50 zł za miesiąc maj.


Odpowiedź Ministra Klimatu na Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu

Data publikacji: 22/06/2020

Stanowisko Strony Związkowej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej ws. Europejskiego Zielonego Ładu z dnia 24.02.2020 r. oraz pismo Ministra Klimatu Michała Kurtyki do Współprzewodniczącego Zespołu ze Strony Związków Zawodowych Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej Krzysztofa Kisielewskiego z dnia 22.04.2020 r. jako odpowiedź na przedmiotowe Stanowisko. W piśmie wskazano, że Rząd RP utrzymuje, iż konieczne jest kontynuowanie procesu transformacji polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjności, jednakże w tempie i przy użyciu takich środków, które będą dopasowane do sytuacji społeczno - gospodarczej Polski.


Spotkanie kwartalne w Enei Operator

Data publikacji: 19/06/2020

W dniu 19.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się kolejne spotkanie  w Enei Operator Sp. z o.o. Na wstępie Prezes Zarządu Andrzej Kojro przywitał wszystkich członków Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich Katarzynę Jarzębińską oraz Stronę Społeczną. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Józef Aleszczyk omówił sytuację ekonomiczną spółki, która realizuje plan finansowy, zmniejszając swój plan inwestycyjny na 2020 r. Fundusz premiowy 1% zostanie rozdysponowany przede wszystkim pracownikom z pierwszej linii.


Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym

Data publikacji: 16/06/2020

Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19


Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

Data publikacji: 15/06/2020

W dniu 15 maja 2020 r., w formie wideokonferencji, odbyły się kolejne negocjacje płacowe w Enei Pomiary.
Podczas spotkania Zarząd przedstawił aktualną sytuację finansową spółki. Rozmowy płacowe zakończyły się zawarciem porozumienia, przyznającego pracownikom podwyżkę od lipca br., tj. 210 zł/na etat + 10 zł (na wyrównywanie dysproporcji płacowych) oraz jednorazowo 750 zł brutto na etat, płatne do końca czerwca.


Pismo Krajowej Sekcji Energetyki do Ministra Aktywów Państwowych

Data publikacji: 15/06/2020

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki z dnia 12.06.2020 r. do Ministra Aktywów Państwowych dot. realizacji "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielenie gwarancji rozwoju każdej z linii biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo.


Paweł Szczeszek p.o. Prezesa Zarządu Enea S.A.

Data publikacji: 9/06/2020

W dniu 4 czerwca 2020 r. z funkcji prezesa koncernu Enea zrezygnował Mirosław Kowalik. Do pełnienia jego obowiązków oddelegowano z Rady Nadzorczej Pawła Szczeszka.