Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
Kontynuacja rozmów płacowych w Enei S.A.

Data publikacji: 17/05/2021

W dniu 17 maja br. odbyło się kolejne spotkanie płacowe z Zarządem Enei S.A., podczas którego padła propozycja 352 zł podwyżki płac zasadniczych od stycznia 2022 r., które konsumowałoby wzrost wynagrodzeń zarówno za 2021 r. jak i za 2022 r. 


Zawody wędkarskie 2021

Data publikacji: 13/05/2021

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra 26 czerwca br. organizuje Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego  Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra.


Monit Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarnośc"

Data publikacji: 13/05/2021

Monit ws. oczekiwań Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" wobec Rządu RP, dot. zabezpieczenia praw pracowniczych w procesie transformacji branży energetycznej oraz oczekiwań wobec Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. zaangażowania w negocjacje w przedmiotowym procesie transformacji.


Negocjacje płacowe w Enei S.A.

Data publikacji: 13/05/2021

W dniu 10 maja br. odbyły się kolejne rozmowy płacowe z Zarządem Enei S.A. Pracodawca sprecyzował propozycję z ostatniego spotkania, dotyczącą wzrostu wynagrodzeń o 3,4 %, przeliczając kwotę na jednego zatrudnionego czyli 176 zł do płacy zasadniczej.


Kolejne spotkanie płacowe w Enei S.A.

Data publikacji: 8/05/2021

W dniu 6 maja br. odbyła się kolejna wideokonferencja z Zarządem Enei S.A. Było to nietypowe spotkanie, zorganizowane w Kozienicach, z udziałem Zarządu Enei Wytwarzanie oraz Związków tej spółki.
Prezes Szczeszek przedstawił propozycję „wzrostu wynagrodzeń” w 2021 r.
Wzrost płacy miałby wynieść 3,4 %, jednakże...od stycznia przyszłego roku.


Wideokonferencja Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność"

Data publikacji: 8/05/2021

W dniu 7 maja br. odbyła się kolejna wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”. Na wstępie Przewodniczący KSE Marek Boiński zdał relację z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", podczas którego omawiano m.in.:
- kwestię umowy społecznej podpisanej z Rządem RP dot. wygaszania zatrudnienia w obszarze Wydobycia,
- budzącą wiele emocji sprawę emerytur stażowych.


Spotkanie płacowe w Enei S.A.

Data publikacji: 29/04/2021

W dniu 29 kwietnia br., w formie wideokonferencji odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei S.A. Prezes Szczeszek rozpoczął rozmowy od kwestii braku wyników za 1 kwartał oraz zagrożenia przekroczenia wskaźnika zadłużenia do EBITDA, który nie powinien przekroczyć 3. Po czym złożył propozycję jednorazowego świadczenia pieniężnego w/w 1000 zł, która ostatecznie nie została przyjęta.


Widekonferencja ws. projektu PUZP dla branży energetycznej

Data publikacji: 26/04/2021

W dniach 22-23.04.2021 r. w związku z pandemią, po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyły się rokowania, mające na celu wynegocjowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele poszczególnych Grup Energetycznych zrzeszeni w Związku Pracodawców Energetyki Polskiej oraz przedstawiciele Strony Społecznej, reprezentujący poszczególne centrale związkowe.


Wideokonferencja Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarnośc"

Data publikacji: 23/04/2021

W dniu 21.04.2021 r. odbyła się kolejna wideokonferencja Prezydium KSE. W spotkaniu wzięli udział również: Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Jarosław Grzesik oraz przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.


40-lecie "Tygodnika Solidarność"

Data publikacji: 7/04/2021

TS14_2021_okladka.jpgPowstanie „Tygodnika Solidarność” było istotnym elementem realizacji porozumień sierpniowych, które zachwiały komunistyczną dominacją w Europie Środkowo-Wschodniej.


Życzenia KSE

Data publikacji: 1/04/2021

życzenia W2021 KSE.jpg


Życzenia Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra

Data publikacji: 31/03/2021

Kartka na Wielkanoc 2021RJ.JPG


Życzenia Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra

Data publikacji: 31/03/2021

życzenia2021KP_.JPG


Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 31/03/2021

W dniu 30.03.2021 r., w związku z nasilającą się sytuacją pandemiczną, w formie wideokonferencji odbyło kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki. W spotkaniu uczestniczył gościnnie Wojciech Ilnicki - przewodniczący Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego. Tematyka obrad:


Spotkanie strony społecznej Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej ws. PUZP

Data publikacji: 31/03/2021

W dniu 30.03.2021 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej ZTBE. W posiedzeniu uczestniczyli upoważnieni do prac nad PUZP dla energetyki przez KSGiE przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki. 


Rozmowy płacowe w Enei Operator

Data publikacji: 25/03/2021

W dniu 25 marca br. odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei Operator.  Prezes Kojro oznajmił, że są Mu znane wytyczne dotyczące wysokości nagrody świątecznej, której wysokość ustalono na 1000 zł brutto. Dniem wypłaty określono 31 marca br.


Spotkanie płacowe w Enei Logistyka

Data publikacji: 25/03/2021

W dniu 25 marca br. odbyły się kolejne rozmowy płacowe w Enei Logistyka. Prezes Hinc stwierdził, że nie jest w stanie zaproponować żadnego wzrostu wynagrodzeń. Spółka na koniec ubiegłego roku zanotowała stratę. Jedyną możliwą propozycją jest wypłata 1000 zł brutto na etat na święta, płatne do 29 marca br. Strona związkowa zaakceptowała tą propozycję.


Wideokonferencja w Enei Centrum

Data publikacji: 24/03/2021

W dniu 24.03.2021 r., w trybie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Centrum, po raz pierwszy w nowym składzie Zarządu. Pracodawcę reprezentowali: Dariusz Szymczak - Prezes Zarządu, Krzysztof Dembiński - Członek Zarządu ds. Finansowych oraz Krzysztof Adamkiewicz - Członek Zarządu ds. Operacyjnych.


Spotkanie płacowe w Enei Pomiary

Data publikacji: 24/03/2021

W dniu 23 marca br. odbyła się wideokonferencja w Enei Pomiary. Jedynym punktem tego spotkania była informacja o wypłacie nagrody na święta w wysokości 1000 zł brutto. Termin wypłaty określony został na najkrótszy, w jakim będzie mogła to zlecenie zrealizować spółka Enea Centrum. Najbardziej prawdopodobną datą jest 26 marca br.


Drugie spotkanie płacowe w Enei Serwis

Data publikacji: 24/03/2021

W dniu 22 marca br., w trybie wideokonferencji odbyło się drugie spotkanie płacowe w Enei Serwis. Rokowania płacowe dotyczące podwyższenia płac zasadniczych przełożono na po świętach. Natomiast po krótkich negocjacjach ustalono wysokość nagrody świątecznej taką, jak w Enei S.A., tj. 1000 zł. Nagroda będzie przysługiwała wszystkim zatrudnionym na 22 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu w dniu wypłaty, tj. 26 marca 2021 r. (proporcjonalnie do etatu).