Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
#emeryturazastaż!

Data publikacji: 28/06/2021

W piątek, 18 czerwca br. Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” jest zarazem pełnomocnikiem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.


Wideokonferencja w Enei Operator

Data publikacji: 25/06/2021

W dniu 23 czerwca 2021 r. odbyła się wideokonferencja w Enei Operator.
Przedmiotem rozmów było:
1. Wysokość ekwiwalentu za bony regeneracyjne. Po krótkich negocjacjach ustalono, że w tym sezonie będzie to 15,50 zł.
2. Limit skierowań do sanatorium. We wszystkich obszarach są jeszcze niewykorzystane miejsca.


Prośba o wsparcie dla Pana Kazimierza Woźniaka / Piknik Charytatywny

Data publikacji: 23/06/2021

W dniu 2 lipca 2021 r., w Drzonkowie odbędzie się Piknik Charytatywny RAZEM DLA KAZIA. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na konto Pana Kazimierza Woźniaka w Stowarzyszeniu Warto Jest Pomagać. Pan Kazimierz należy do rodziny członka naszej Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra. Bardzo prosimy o wsparcie / uczestnictwo w Pikniku w Drzonkowie. Link do zbiórki na stronie Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać:https://www.wartojestpomagac.pl/podopieczny/kazimierz-wozniak?fbclid=IwAR1ey42uJeuxpAy9y2UCyYR2s5An7EYYQi4Vp2_7M0kw1T1j4utheMlJcgs

Warto pomagać!

200910218_191291269568499_6933279796388235795_n.jpg


Bony "Solidarności" przedłużone do 31 grudnia 2021

Data publikacji: 23/06/2021

Ze względu na obostrzenia uniemożliwiające korzystanie z usług w ośrodkach DOMS w okresie wiosennym, przedłużona została ważność bonu „DOMS NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” do 31 grudnia 2021 roku.


Spotkanie płacowe w Enei Oświetlenie

Data publikacji: 23/06/2021

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie płacowe w Enei Oświetlenie (zgodnie z ustaleniem z 14 czerwca br.). Po niedługich negocjacjach Zarząd oraz Strona Społeczna zawarli porozumienie. Udało się podpisać porozumienie płacowe w kształcie analogicznym do ustaleń w Enei Operator.


Spotkanie płacowe w Enei Logistyka

Data publikacji: 18/06/2021

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się również spotkanie płacowe w Enei Logistyka. Prezes Hinc oznajmił na wstępie, że, podobnie jak m.in.: w Enei Centrum, Zarząd przychyla się do wniosku Strony Społecznej i zgadza się na wypłatę 1500 zł brutto do końca czerwca br.


Kolejne spotkanie płacowe w Enei Centrum

Data publikacji: 17/06/2021

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyły się kolejne rozmowy płacowe w Enei Centrum. Na wstępie Prezes Dariusz Szymczak oznajmił, że decyzją Zarządu EC, parametry porozumienia będą podobne jak w spółkach, w których podpisano już porozumienie. Zatem: wypłata 1500 zł brutto z wypłatą w lipcu br.
NSZZ "Solidarność" zwróciła uwagę Zarządowi, iż w pozostałych spółkach nagroda ta jest wypłacana do końca czerwca i oczekujemy, aby ta wypłata dokonała się do końca czerwca br. Ostatecznie Pracodawca przychylił się do tego rozwiązania.


Negocjacje płacowe w Enei Oświetlenie

Data publikacji: 15/06/2021

W dniu 14 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie placowe w Enei Oświetlenie. Prezes Rafał Gietka poinformował, że ma swoje wytyczne dotyczące wzrostu wynagrodzeń: 200 zł od 1 stycznia 2022 r. oraz 800 zł jednorazowo.
Taka propozycja nie mogła uzyskać naszej akceptacji. Strona społeczna oświadczyła, iż nie do przyjęcia są inne parametry tego porozumienia, aniżeli w pozostałych spółkach.


Nowy Prezes Zarządu Enei Operator

Data publikacji: 15/06/2021

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki z dniem 16 czerwca 2021 r. powołała Marka Rusakiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Enei Operator. Skład Zarządu Spółki od 16 czerwca br. będzie wyglądać następująco:

 


Podziękowanie za udział w proteście Energetyków w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2021 r.

Data publikacji: 15/06/2021


Podziękowanie za udział w manifestacji w Warszawie!

Data publikacji: 12/06/2021


Spotkanie płacowe w Enei Logistyka

Data publikacji: 12/06/2021

W czwartek, 10 czerwca 2021 r., odbyły się również negocjacje płacowe w Enei Logistyka. Prezes Sławomir Hinc rozpoczął od propozycji odłożenia o miesiąc negocjacji płacowych. Poinformował o toczących się negocjacjach, dotyczących poszerzenia usług możliwych do wykonania przez Eneę Logistyka, które pozwoliłby na inne, korzystniejsze spojrzenie na wzrost wynagrodzeń.


Negocjacje w Enei Centrum

Data publikacji: 12/06/2021

W dniu 10 czerwca br. przeprowadzono kolejne rozmowy płacowe w Enei Centrum.
Spotkanie rozpoczął prezes Szymczak, na wstępie okazało się, że będzie problem z uzyskaniem podobnych parametrów porozumienia, jak w Enei Operator, Enei Pomiary i Enei Serwis, tj. 1500 zł brutto nagrody oraz 200 zł  podwyżki płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022 r. za 2021 r. oraz dodatkowo kolejne 200 zł podwyżki płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022 r. za 2022 r., uzależnione od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Rynku Mocy w Polsce.


Porozumienia w Enei Serwis

Data publikacji: 12/06/2021

8 czerwca odbyły się także negocjacje płacowe w Enei Serwis. Agenda spotkania obejmowała również: uzgodnienie w zakresie ekwiwalentu za pranie i dofinasowanie do okularów przeciwsłonecznych oraz uzgodnienie w zakresie zmiany stawki pakietu medycznego standard dla pracowników – protokół do PIP.
Strony ustaliły parametry porozumień takie jak w Enei Operator i Enei Pomiary, tj.:


Porozumienia w Enei Pomiary

Data publikacji: 12/06/2021

We wtorek, 8 czerwca br., na wezwanie NSZZ "Solidarność" do kontynuacji rozmów płacowych w spółce Enea Pomiary, doszło do spotkania ws. wzrostu płac w 2021 r.
Po długich negocjacjach Zarząd zgodził się na wypłatę 1500 zł brutto, w terminie do 30 czerwca br. Zawarto porozumienie o następującej treści:


09.06.2021 r., Manifestacja w Warszawie!

Data publikacji: 11/06/2021

9 czerwca 2021 r., w Warszawie odbyła się manifestacja organizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność". Wielotysięczny tłum Pracowników sektora paliwowo - energetycznego protestował przeciw całkowitemu brakowi dialogu społecznego w branży energetyczno-paliwowej, łamaniu zasad współpracy ze Stroną Związkową, niezrozumiałym restrukturyzacjom poszczególnych zakładów pracy, łamaniu praw pracowniczych oraz zagrożeniu utraty miejsc pracy, zagrożeniu suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego kraju - dotyczy to wszystkich Polaków.


Akcja protestacyjna, 9 czerwca 2021 r., Warszawa

Data publikacji: 5/06/2021

W dniu 9 czerwca br., w Warszawie, przeprowadzona zostanie pikieta, organizowana na podstawie Uchwał nr 6/2021 i 7/2021 Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 24 maja br., podjętych z uwagi na brak dialogu społecznego, łamanie praw pracowniczych i związkowych, zagrożenie utraty miejsc pracy w sektorze paliwowo-energetycznym oraz zagrożenie utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Kraju. 


Posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 5/06/2021

W dniach 27-28.05.2021 r., w Kazimierzu Dolnym odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Przedmiotem obrad było m.in.:
1. Sytuacja w Grupach Energetycznych;
2. Negocjacje PUZP;


Uzgodnienie w Enei Operator

Data publikacji: 27/05/2021

W dniu 26 maja br. odbyło się kolejne spotkanie płacowe w Enei Operator. Po stosunkowo krótkich, ale treściwych negocjacjach (tylko dwie przerwy) udało się uzgodnić porozumienie płacowe. Po raz pierwszy przed uzgodnieniem w Enei S.A. doszło do porozumienia w spółce zależnej. Jest to efekt wielokrotnych spotkań i niemal zawsze wielogodzinnych negocjacji.


Spotkanie płacowe w Enei Operator

Data publikacji: 24/05/2021

W dniu 21 maja br. odbyła się wideokonferencja w Enei Operator, której celem było wynegocjowanie polityki płacowej w 2021 r. Na wstępie p.o. Prezesa Wojciech Drożdż poinformował o zmianach w Zarządzie EOP: odwołaniu z funkcji prezesa zarządu Andrzeja Kojro.