Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
Porozumienie w Enei Operator!

Data publikacji: 21/10/2020

W dniu 21.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Operator, którego głównym celem była kontynuacja rozmów, zgodnie z podpisanym wcześniej Porozumieniem płacowym.
Pracodawcę reprezentował Zarząd w składzie: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, a także Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.


DOMS na 40 lat Solidarności

Data publikacji: 21/10/2020

Mimo, że jesteśmy w szczycie pandemii, spółka DOMS przypomina o AKADEMII ZDROWIA DOMS w sercu Gór Opawskich, w Jarnołtówku. Podczas 6 i 8 - dniowych pobytów z zabiegami można:


Przekształcenie w Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Data publikacji: 21/10/2020

Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność" w dniu 8.10.2020 r. podjęła decyzję o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy z uwagi na realizację wniosków i postulatów, wynikających ze stanowisk Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Zespołu ds. Polityki Klimatycznej NSZZ „Solidarność” oraz ze względu na brak realizacji postulatów i żądań, wynikających z wielu stanowisk KSE przekazywanych Stronie Rządowej. W związku z powyższym Uchwałą nr 08/E/2020 Komisja Międzyzakładowa  NSZZ „Solidarność” Enea przekształciła się w Komitet Protestacyjno – Strajkowy z dniem 20.10.2020 r. 


Spotkanie płacowe w Enei Serwis

Data publikacji: 19/10/2020

W dniu 16 października 2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Serwis. Pracodawcę reprezentowali Ireneusz Rogowski - Prezes Zarządu, Sławomir Szczot - Wiceprezes zarządu ds. rozwoju, Piotr Bogusławski – Wiceprezes zarządu ds. pracowniczych oraz Czesław Koltermann - Wiceprezes zarządu ds. technicznych.
Na wstępie Prezes przedstawił sytuację finansową spółki. Ostatnie negocjacje zakończyły się na poziomie 200 zł obligatoryjnego wzrostu płac, co w sferze obligatoryjnej miało w tym roku wyczerpywać oczekiwania strony społecznej.


Spotkanie płacowe w Enei S.A. - negocjacje zakończono

Data publikacji: 15/10/2020

W dniu 15.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei S.A. Pracodawcę reprezentowali: Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu, Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. Prezes Szczeszek rozpoczął od tematu trudności finansowych w Grupie. Po czym po długiej dyskusji uzgodniono 900 zł na Boże Narodzenie oraz 50 zł wzrost płacy zasadniczej (obligatoryjnie) od grudnia. Nagroda zostanie wypłacona nie później niż 15 grudnia br.


Nowy wzór oświadczenia dot. pracy zdalnej

Data publikacji: 14/10/2020

W dniu 12.10.2020 r. odbyła się wideokonferencja, mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości dot. zbieranych oświadczeń w związku z pracą zdalną. Prezes Kojro oświadczył, że wobec tego, iż oświadczenie podpisało już wiele osób, Pracodawca nie zamierza wycofywać dokumentu. NSZZ "Solidarność" przestawił opinie prawną w sprawie, kwestionującą zasadność takich oświadczeń. 


Posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea

Data publikacji: 14/10/2020

W dniu 08.10.2020 r., w Nowej Soli odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea. Podczas spotkania omawiano m.in.:
- organizację Walnego Zjazdu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Enea (jeżeli pandemia pozwoli);
- przebieg negocjacji płacowych w spółkach Grupy Kapitałowej Enea;
- kwestię urlopów;


Relacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 14/10/2020

W dniach 8-9.10.2020 r., w Nowej Soli, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność". Sytuacja w branży energetycznej mimo trwającej pandemii zobligowała członków Rady KSE do spotkania, którego głównym celem było podjęcie działań mających na celu ochronę miejsc pracy w sektorze. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący KSE Marek Boiński.


Spotkanie płacowe w Enei S.A.

Data publikacji: 7/10/2020

W dniu 7 października br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei S.A. z udziałem Prezesa Zarządu Pawła Szczeszka, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych Tomasza Szczegielniaka oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Anety Pelczarskiej. Po pisemnym wezwaniu naszej organizacji i wielokrotnych wezwaniach osobistych doszło do wypełnienia § 2 ust. 2 porozumienia płacowego z 11 marca 2020 r. 


Pielgrzymowali do Markowic

Data publikacji: 7/10/2020

P2.jpgW dniu 3 października br. Katolickie Stowarzyszenie Energetyków oraz NSZZ "Solidarność"  organizowały pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach. Naszą Komisję reprezentowali członkowie Związku oraz ich najbliżsi. Mszy św. odprawiono pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. 


Odznaka "Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea" w Enei Serwis

Data publikacji: 7/10/2020

LK2.JPGW dniu 5 października br., w Enei Serwis w Zielonej Górze, Kierownika Zespołu Projektowego Łukasza Kotowicza uhonorowano odznaką „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. Sławomir Szczot - Wiceprezes zarządu ds. rozwoju, Dyrektor Rejonu Zielona Góra Andrzej Ranosz oraz Robert Jusis złożyli serdeczne gratulacje na ręce Odznaczonego.


Spotkanie w Enei Centrum

Data publikacji: 25/09/2020

W dniu 18 września br., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Centrum, w którym uczestniczył m.in. prezes EC Dariusz Szymczak. Pani Lidia Gawron - Partner Biznesowy ds. HR poinformowała, że corocznie spada zainteresowanie sanatorium, przedstawiając propozycję pracodawcy, aby utrzymać poziom liczby skierowań na 2021 r.  na tym samym poziomie jak w tym roku -  czyli 100 skierowań.


Wideokonferencja w Enei Pomiary

Data publikacji: 23/09/2020

W dniu 22 września br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Pomiary. Pracodawcę reprezentowali Aleksander Wilski - Prezes Zarządu oraz Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych.


Relacja ze spotkania Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Klimatu

Data publikacji: 23/09/2020

W dniu 17.09.2020 r., w Ministerstwie Klimatu, w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Energetyki (KSE) NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami ministerstw i pracodawców, w sprawie Rozporządzenia BHP przy urządzeniach energetycznych. 


Pielgrzymka do Markowic

Data publikacji: 23/09/2020

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków oraz NSZZ "Solidarność" w dniu 3 października br. organizują pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach. Zgłoszenia przyjmują przewodniczący wydziałowi. Transport będzie zapewniony.


Bez podsypki nie ma rybki...

Data publikacji: 15/09/2020

zawody12.9 (118).jpgW dniu 12 września br., w Przyborowie odbyły się Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra. Pogoda dopisała, rybki "brały", a uśmiechy nie schodziły z twarzy wędkujących. Przewodniczący naszej Organizacji Robert Jusis oraz Dyrektor Zakładu Majątku Sieciowego Oddziału Enea Operator w Zielonej Górze Eugeniusz Bodak życzyli wędkarzom dobrych wyników.


Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 15/09/2020

W dniu 09.09.2020 r., w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność".
Podczas zebrania ustalono tematykę spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych:
- Powołanie nowego zespołu ds. zasad transformacji i polityki sektora wydobywczo energetycznego, złożonego z przedstawicieli Dystrybucji.


Relacja ze spotkania KSE NSZZ "Solidarność" oraz KSEiE NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Klimatu

Data publikacji: 15/09/2020

W dniu 10.09.2020 r. w Warszawie, w Ministerstwie Klimatu odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką i przedstawicielem Ministerstwa Aktywów Państwowych Arturem Soboniem.


Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” ws. bezpieczeństwa energetycznego Polski

Data publikacji: 13/09/2020

Pismo Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 9 września 2020 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów, ws. żądania zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.


Zasłużeni dla GK ENEA 2020

Data publikacji: 10/09/2020

W dniu 7 września br., w Zielonej Górze, Pracowników Enei Operator uhonorowano odznaką „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. Józef Aleszczyk - Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych oraz Dyrektor Janusz Rumianowski złozyli gratulacje zasłużonym Pracownikom, dziękując za rzetelną, odpowiedzialną pracę w trudnych warunkach, w szczególności w okresie pandemii.