Aktualności

Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Komisja Podzakładowa Nr 13/2/P
NSZZ "Solidarność" ENEA Zielona Góra

 
Wycieczka do Austrii!

Data publikacji: 3/11/2021

Koordynator Jarosław Alejun zaprasza na zimowe szaleństwo w Austrii, w styczniu 2022 r. !

Zapisy na wycieczkę odbywają się w terminie od 08.11.2021 r. do 22.11.2021 r. Komunikat i program oferty w załączeniu.


Spotkanie płacowe w Enei S.A.

Data publikacji: 2/11/2021

W dniu 2 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie w Enei S.A., podczas którego przedstawiono treść porozumienia tożsamą z treścią porozumienia, jaka została zwarta w Enea Trading: zatem za 2021 r. - 200 zł, za 2022 r. - 200 zł, tym samym płaca zasadnicza wzrośnie o 400 zł od 1 stycznia 2022 r.
Sprawa ewentualnej nagrody jednorazowej ma być rozstrzygnięta w dniu jutrzejszym.

Spotkanie w Enei Centrum ws. Obsługi Klienta

Data publikacji: 2/11/2021

W dniu 27.10.2021 r. odbyło się spotkanie w Enei Centrum, z udziałem Zarządu Enei S.A., w temacie szeroko rozumianej Obsługi Klienta.
Relacja Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Krzysztofa Nawrockiego:
 
 

Manifestacja w Luksemburgu!

Data publikacji: 27/10/2021

W dniu 22.10.2021 r. Związkowcy NSZZ "Solidarność" protestowali pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w obronie suwerenności gospodarczej, energetycznej i społecznej Polski. Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" organizował wyjazd autokarem z Zielonej Góry. Enea też miała swoich reprezentantów: Sebastian Łuczak, Krzysztof Duras, Krzysztof Gruszczyk, Kamil Kiszka, Artur Kiełb i Andrzej Walczak wraz z Przewodniczącym ZR Bogusławem Motowidełko i pozostałymi demonstrantami protestowali w ramach reakcji na decyzję w sprawie KWB Turów, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Na demonstrację pojechali zarówno pracownicy Kopalni i Elektrowni w Turowie, jak i mieszkańcy innych części kraju. Po demonstracji przed siedzibą TSUE uczestnicy protestu przeszli pod budynek czeskiej ambasady, gdyż to z czeskim rządem Polska prowadzi negocjacje dotyczące przyszłości Turowa.


Pikieta pod siedzibą PGE Obrót S.A.

Data publikacji: 27/10/2021

W dniu 26.10.2021 r., pod siedzibą PGE Obrót S.A. w Rzeszowie, odbył się protest przeciwko rażącym naruszeniom praw i interesów pracowników oraz praw i wolności związków zawodowych w PGE Obrót S.A. W ostatnim czasie konflikt na linii pracodawca – pracownicy narastał, sprowadzając się do wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. To dokumenty, które dają gwarancję zatrudnienia pracowników. Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ "Solidarność" oraz członkowie NSZZ "Solidarność" wspierali pikietę zorganizowaną przeciw pozorowanemu dialogowi społecznemu, pogorszeniu warunków pracy i płacy pracowników.


Spotkanie w Enei Operator

Data publikacji: 27/10/2021

W dniu 25.10.2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Enei Operator ze Związkami Zawodowymi. Dyr. Katarzyna Jarzębińska poinformowała Stronę Społeczną, że Pracodawca przygotował jednolitą treść Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i zostanie on umieszczony w intranecie.


Spotkanie płacowe w Enei Serwis

Data publikacji: 14/10/2021

W dniu 12.10.2021 r. odbyło się spotkanie w Enei Serwis. "Solidarność" przychyliła się do propozycji, aby ujednolić zapisy w umowach o pracę dotyczące: „miejsca pracy” i "miejsca wykonywania pracy". Ponadto wyraziliśmy wstępną zgodę na funkcjonowanie systemu premiowania projektantów do końca roku. Zasugerowaliśmy, aby takim systemem premiowania objąć większą grupę pracowników, w szczególności pracowników wykonujących inwestycje przyłączeniowe czy fotowoltaikę.


Spotkania w Enei Centrum - 6 i 13 października br.

Data publikacji: 14/10/2021

W ostatnim czasie dwukrotnie prowadzono rozmowy z Zarządem Enei Centrum. W dniu 06.10.2021 r. odbyło się spotkanie płacowe w EC dot. uzgodnienia w zakresie waloryzacji Tabeli Płac.  Całe spotkanie niestety sprowadziło się do przedstawienia naszej propozycji waloryzacji Tabeli Płac o 20% oraz wyświetlenia prezentacji przedstawiającej dotychczasowe ustalenia dotyczące Tabeli Płac.


Manifestacja w Luksemburgu!

Data publikacji: 11/10/2021

W związku z Apelem Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" dot. organizacji manifestacji przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w dniu 22.10.2021 r., prosimy o pilne zgłoszenia uczestnictwa w manifestacji do 12.10.2021 r. Jest to sprawa nas wszystkich. Informacji udziela Przewodniczący Robert Jusis.


Stanowisko nr 1/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

Data publikacji: 1/10/2021

Stanowisko  nr 1/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie rokowań Umowy Społecznej dla Pracowników Przemysłu Energetycznego nieobjętych projektem NABE.


Stanowisko nr 2/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”

Data publikacji: 1/10/2021

Stanowisko nr 2/09/2021 Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółkach dystrybucji, sprzedaży i obrotu energią elektryczną oraz spółkach zaplecza.


Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 1/10/2021

W dniach 28-29.09.2021 r., w Grodzisku Wlkp., odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność". Przedmiotem obrad było min.:
1. Sytuacja w Grupach Energetycznych w dobie transformacji Energetyki.
2. Negocjacje Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
3. Umowa społeczna dla Energetyki.
4. Umowa społeczna dla NABE.


Spotkanie płacowe w Enei Centrum

Data publikacji: 23/09/2021

W dniu 23.09.2021 r. odbyło się spotkanie płacowe w Enei Centrum, podczas którego Prezes Dariusz Szymczak oznajmił, że wzorem pozostałych spółek Pracodawca przystaje na warunki porozumienia płacowego na 2021 i 2022 r.: tj. 200 zł od stycznia 2022 r. za 2021 r. oraz 200 zł także od stycznia 2022 r. za 2022 r. - uzależnione od orzeczenia TSUE ws. rynku mocy. 


Stanowisko SGiE ws. Kopalni "Turów"

Data publikacji: 22/09/2021

Stanowisko Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" ws. Kopalni "Turów".


Ognisko integracyjne

Data publikacji: 20/09/2021

Przewodniczący Centrali Wiesław Uszko zaprasza wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Enea Zielona Góra, wraz z rodzinami, na spotkanie integracyjne przy ognisku, które odbędzie się w dniu 1 października 2021 r.,  w Lasku Piastowskim w Zielonej Górze, o godz. 16:30. Zapisy chętnych prowadzi Wiesław Uszko, kom. 693 801 564


Składkę związkową odliczymy od podatku

Data publikacji: 20/09/2021

– Nareszcie oczekiwana przez Związkowców od 30 lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stała się faktem. Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego Pracownika – podkreślił szef „Solidarności” Piotr Duda.


Minimalna w 2022: 3010 zł

Data publikacji: 20/09/2021

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 210 zł. Od stycznia będzie ono wynosić 3010 zł brutto, czyli o 7,5 proc. więcej niż obecnie. Rząd zaakceptował też nową minimalną stawkę godzinową za pracę. Od przyszłego roku będzie wynosiła 19,70 zł brutto. Wcześniej Rząd przedstawił na Radzie Dialogu Społecznego propozycję „minimalnej” w wysokości trzech tysięcy złotych, która nie została zaakceptowana przez Stronę Społeczną, jak i przez Stronę Pracodawców. W takiej sytuacji Rząd ustalił wynagrodzenie minimalne na wysokości 3010 zł.


WZD Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 13/09/2021

W dniach 6-8.09.2021 r., w Grodzisku Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea oraz posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. Po mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęły się obrady.


Pielgrzymowaliśmy do Paradyża

Data publikacji: 11/09/2021

W dniu 4 września br. pielgrzymowaliśmy do Paradyża w ramach V Pielgrzymki Pracowników Enei Operator, organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Energetyków oraz NSZZ "Solidarność". Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, gdzie odprawiano mszę św., mieści się w pocysterskim XIII-wiecznym Pocysterskim Zespole Klasztornym w Gościkowie - Paradyżu, obecnie siedzibie Zielonogórsko-Gorzowskiego Diecezjalngo Wyższego Seminarium Duchownego.


Msza św. w związku z 41. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 31/08/2021

m.jpgW dniu 31.08.2021 r., w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, została odprawiona msza św. w intencji Związkowców, w związku z obchodami 41. rocznicy Sierpnia 1980 - podpisania Porozumień Sierpniowych i 41 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".