19.05.2020 r. Relacja z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

 Data publikacji: 20/05/2020

W dniu 19 maja 2020 r., już po raz kolejny w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki.
Tematami spotkania były m.in.:
1. Przygotowanie pisma do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu ws. możliwie szybkiego spotkania z Prezydium KSE, w celu omówienia najbliższych planów polityki energetycznej oraz sposobu funkcjonowania grup energetycznych w odniesieniu do ostatnich artykułów publikowanych na CIRE 24.

2. Omówienie formy sprostowania, wystosowanego przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Węgla Kamiennego, które naszym zdaniem nie do końca wyczerpuje oczekiwania branży energetycznej.
3. Przygotowanie projektu pisma do MAP, MK oraz URE ws. podjęcia odpowiednich działań, mogących złagodzić negatywne skutki wywołane przez pandemię koronawirusa.
4. Przyjęcie relacji przedstawicieli poszczególnych grup energetycznych m.in. w tematach:
rozmów strony społecznej, prowadzonych w koncernie Orlen-Energa:
- w kwestii koniecznych zmian, które należy przeprowadzić, aby usprawnić funkcjonowanie nowo powstałego podmiotu gospodarczego;
- potrzeby ujednolicenia ZUZP, FŚŚ oraz zapisów poszczególnych porozumień gwarantujących potrzeby pracownicze.
Tauron:
- różne warianty ewentualnych zmian, jakie rozważane były przez stronę społeczną w związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znajduje się Tauron;
- zaawansowanie prac, mających na celu włączenie spółek pomiarowej i logistycznej do Tauron Dystrybucja;
- trwające już prace, mające na celu wyrównanie dysproporcji płacowych w całej grupie;
- od 1 czerwca ponowie zostaną otwarte Biura Obsługi Klienta.
W grupie Enea wciąż trwają rozmowy płacowe w niektórych spółkach. Następuje już częściowe odmrożenie prac eksploatacyjnych. BOK zostały otwarte w poniedziałek tj, 18 maja 2020 r. W kilku spółkach zarządy rozważają potrzebę wprowadzenia ewentualnych krótkotrwałych działań oszczędnościowych, aby jak najszybciej nastąpił powrót do pełnej normalności.
W PGE, podobnie jak w Enea, następuje przywracanie do normalnego cyklu funkcjonowania, a także anlizowana jest kwestia możliwej potrzeby poszukania częściowych oszczędności.
5. W sprawach różnych przyjęto relację z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej, które odbyło się 12 maja 2020 r.
Przedstawiciele ZTBE podjęli decyzją o organizacji w najbliższym czasie spotkania przedstawicieli całej strony społecznej w celu rozpoczęcia prac związanych z wypracowaniem zapisów PUZP dla branży energetycznej.

Relacja: Robert Jusis