13.05.2020 r. Wideokonferencja w Enei Operator

 Data publikacji: 14/05/2020

W dniu 13 maja 2020 r. odbyła się kolejna wideokonferencja stron dialogu społecznego w Enei Operator, poświęcona analizie obecnej sytuacji Spółki. Prezes Andrzej Kojro nawiązał do odmrażania gospodarki i działalności Operatora. Sukcesywnie będą luzowane poszczególne komórki organizacyjne, z zachowaniem wymogów bezpiecznej pracy w czasie pandemii.

Dyr. Waldemar Borowiak i prezes Józef Aleszczyk przedstawili przychody planowane i aktualnie osiągane. Powoli widać pewne symptomy poprawy wynikające z odmrażania gospodarki. Prognozowanie co może jeszcze czekać Spółkę w drugim półroczu jest „wróżeniem z fusów”. Sytuacja w głównej mierze zależeć będzie od tego, jak szybko poradzimy sobie z koronawirusem. Dostosowując się do obecnej sytuacji, Spółka podjęła wiele działań oszczędnościowych. Oszczędzanie na kosztach pracowniczych pozostawiono na koniec tych działań. Zarząd analizuje potrzebę sięgnięcia i po te oszczędności. Pozostali obecni na spotkaniu członkowie Zarządu nawiązali do wcześniejszych wystąpień i podkreślili, że najważniejsze dla nich jest zachowanie miejsc pracy. Zdaniem strony pracodawcy największymi pracowniczymi elementami kosztowymi, które można czasowo zawiesić są: Umowa społeczna, Porozumienie płacowe z 2020 r., Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Strona pracodawcy porównała świadczenia zawarte w tych dokumentach do tych wynikających z Kodeksu Pracy. Przedstawiono nawet wirtualne oszczędności. Decyzje w tematach pracowniczych będą zapadały na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea. Zarząd ma świadomość, że wymagać to będzie uzgodnień z przedstawicielami załogi.

Strona związkowa odniosła się to tych informacji. W czasami emocjonalnych wystąpieniach podkreślono, że strona pracodawcy przedstawiła tylko „czarne scenariusze”, nie uwzględniając działań Rządu RP (kolejne etapy odmrażania gospodarki). Sytuacja w kraju ulega poprawie, a efekty powinny być odczuwalne również dla energetyki. Dyskusja na ten możliwych scenariuszy trwała prawie trzy godziny. Podkreśliliśmy, że posiadamy argumenty do obrony uprawnień pracowniczych i będziemy ich bronić. Zasugerowaliśmy nie podejmowanie przez pracodawców jakichkolwiek działań naruszających prawo pracy, grozić to będzie powstawaniem sporów zbiorowych. Strona społeczna oczekuje na ogłoszenie wyników GK Enea (4 czerwca 2020 r. - wyniki za 2019 r., i 18 czerwca 2020 r. -wyniki za I kwartał 2020 r.).

W końcowej części spotkania stronie związkowej przedstawiono otoczenie prawne, w jakim wszyscy funkcjonujemy. Omówiono także założenia „Tarczy 3.0” oraz kolejny etap odmrożenia gospodarki. Korzystając z obecności stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), Dyr. Katarzyna Jarzębińska poprosiła o obiegowe podpisanie uzgodnionej treści Protokołu dodatkowego nr 13 (taryfikator kwalifikacyjny). Zapoznano nas również z treścią projektu Protokołu dodatkowego nr 14 (załącznik - nielegalny pobór).

Strona pracodawcy przedstawiła aktualne statystyki dotyczące koronawirusa w Operatorze. Zarząd podjął decyzję o dodatkowym zakupie 14 tys. maseczek (po 3 na pracownika), które będą sukcesywnie dystrybuowane.