07.05.2020 r. Wideokonferencja w Enea Pomiary Sp. z o.o.

 Data publikacji: 8/05/2020

W dniu 7 maja 2020 r. odbyła się wideokonferencja Zarządu Enea Pomiary sp. z o.o. ze Związkami Zawodowymi. Przedmiotem obrad były m.in.:
1. Protokół dodatkowy nr 2 do Porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea S.A w Enea Pomiary sp. z o.o. Zarząd Spółki przychylił się do wniosku NSZZ „Solidarność”. Projekt Protokołu dodatkowego nr 2 zostanie przesłany do Organizacji Związkowych celem rozpatrzenia i dalszego uzgodnienia.

2.Negocjacje płacowe 2020
Zarząd Enea Pomiary sp. z o.o. przedstawił aktualną sytuację finansową Enea Pomiary oraz prognozy dotyczące sytuacji finansowej Spółki. Na chwilę obecną Zarząd nie widzi możliwości ustalenia podwyżek płac zasadniczych jak i wypłaty świadczeń jednorazowych. Strona Społeczna zawnioskowała o wypłatę pracownikom Spółki rekompensaty w wysokości 250 zł brutto za miesiąc maj, nie zgadzając się na odmienne traktowanie pracowników w poszczególnych Spółkach.
Zarząd Spółki podtrzymał swoje stanowisko w sprawie, zaproponował kolejne spotkanie i ustalenie wysokości rekompensaty dla pracowników zależnie od sytuacji finansowej w Enea Pomiary po 5 miesiącach br.
Strony ustaliły kolejne spotkanie na 15 czerwca 2020 r.